Laatst beschikbare graf op de Venray War Cemetery geadopteerd

Op initiatief van Piet Snellen werd in het voorjaar van 2020 de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery opgericht en werd er gestart met een adoptieprogramma. Middels dit adoptieprogramma werd de mogelijkheid geboden om 693 geallieerde graven te adopteren met als doel het in stand houden van de verhalen van en herinneringen aan de 'mannen van Venray'. Het laatst beschikbare graf op de Venray War Cemetery is inmiddels geadopteerd.

Toen Piet in januari 2021 overleed was het voor Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery meteen duidelijk: dit adoptieprogramma moest voortgezet worden. Met succes; het laatst beschikbare graf, van Lance Bombardier Sydney Howard Underwood, is geadopteerd door het Raayland College. Op die manier zal ook de Venrayse jeugd in de toekomst betrokken blijven bij het herdenken van de in Venray begraven soldaten.

"Het afgelopen jaar hebben wij mogen ervaren hoe respectvol, betrokken en gepassioneerd onze adoptanten zijn bij het herdenken van hun soldaten en het doen van achtergrond onderzoek. De begraafplaats krijgt weer met grote regelmaat bezoek, er staan vrijwel altijd prachtige bloemen en er ontstaan waardevolle contacten met nabestaanden", aldus de stichting.
Donderdag 22 juli overhandigt om 10.00 uur een van de bestuursleden het laatste adoptiecertificaat op de Venray War Cemetery aan de rector van het Raayland College.