Grapperhauser-gelden voor Venrayse veiligheid

Venray krijgt een, naar verhouding, groot deel van het geld dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft beloofd aan de politiediensten. Burgemeester Hans Gilissen van Venray is tevreden over de extra fondsen, maar geeft aan dat de regio er nog lang niet is.

Minister Grapperhaus maakte onlangs bekend de komende jaren 91 miljoen euro te investeren in meer politieagenten en 100 miljoen euro in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarvan gaat een relatief groot deel naar provincie Limburg en dus ook naar Venray, liet burgemeester Hans Gilissen tijdens de commissievergadering van woensdag 28 november weten op vragen van het CDA.

Van het geld voor het verhogen van de politiecapaciteit gaat 57 miljoen rechtstreeks naar de politieregio's. Limburg krijgt daar 7,7 miljoen euro van. "Relatief gezien mag de provincie Limburg ten opzichte van de andere regio's niet klagen", zei burgemeester Gilissen hierover. "Het is een erkenning voor de relatieve problematiek in onze provincie."

Daarna wordt de grote hoeveelheid overuren die de Venrayse agenten hebben moeten draaien, weggewerkt. Ook krijgt Limburg 2 miljoen euro voor 'specifieke personele problemen' en 2,5 miljoen euro voor aanvullende veiligheidsproblemen. "Ik kan daarmee niet anders dan constateren dat de provincie Limburg goed heeft gelobby'd", stelt Gilissen.

De minister verdeelt daarnaast 100 miljoen euro voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De precieze verdeling van die gelden moet nog gedaan worden, maar Venray heeft alvast 150.000 euro gekregen voor extra capaciteit voor drugsgerelateerde criminaliteit in de komende drie jaar. De gemeenteraad had hier in de eigen begroting ook al geld voor vrijgemaakt.

De burgemeester geeft aan blij te zijn met de bijdrages, maar zegt ook dat de problemen nog lang niet opgelost zijn. "Ben ik dan al tevreden? Nee, nog lang niet, de Venrayse problematiek is in Limburgs perspectief groter dan elders in de provincie. We hebben nog veel werk te doen om inhaalslagen te maken, maar onze regioleiding heeft veel oog voor de Venrayse vraagstellingen en werkt hier zichtbaar aan."