SPOV werkt aan lerarenverzuim

Het lerarenverzuim bij scholenkoepel SPOVenray is afgelopen jaar iets afgenomen. Dat laat directeur Marcel Reulen weten tijdens de vergadering van commissie Leven van donderdag 29 november.

Het is een landelijke trend dat het verzuim van leerkrachten steeds hoger wordt, stelt Marcel Reulen, verwijzend naar de landelijke protesten van leraren die wijzen op de toenemende werkdruk en laag salaris. "Hier in het Limburgse speelt dat nog niet zo evident dan in de rest van het land." Het verzuimpercentage was voor SPOV vorig jaar 5,5 procent, maar dat is tot onder de 4 procent gedaald met de start van het huidige schooljaar. Reulen relativeert: "Maar dat klinkt misschien beter dan het is. Ons ziekteverzuim bestaat namelijk voor een groot gedeelte uit langdurig verzuim. We hebben voor dit schooljaar voor een paar mensen het einde van hun dienstverband moeten aanvragen." SPOV is er nog niet, maar de afname van het ziekteverzuim is volgens Reulen een positieve ontwikkeling. "En omdat het financieel wat beter gaat, hebben we ook onze vervangerspoel uit kunnen breiden."

Toch wordt ook in Limburg door de vergrijzing in de nabije toekomst een lerarentekort verwacht. Eén van de oplossingen hiervoor is zorgen dat meer jongeren de pabo-opleiding voor leerkracht gaan volgen. Reulen: "Maar daar alleen gaan we het niet mee redden. We moeten ook naar andere oplossingen kijken. Daar zijn we heel actief mee bezig op dit moment. Misschien moeten we flexibeler gaan denken over het gegeven één leerkracht per klas, bijvoorbeeld. En we willen ook kijken naar andere professionals als onderwijsassistenten. Samen met de pabo in Venlo zijn we tussenvormen aan het onderzoeken: een niveau 4 onderwijsassistent opleiden tot mbo+ of hbo, bijvoorbeeld. Ook daar word je flexibeler van." Dat het een uitdaging gaat worden om ook in de toekomst nog genoeg leerkrachten voor de klas te zetten, is volgens Reulen zonder twijfel.

Behalve minder leerkrachten, is er ook een trend te zien dat het leerlingenaantal af gaat nemen. Dat gaat volgens Reulen echter niet leiden tot het sluiten van nog meer scholen. "In het verleden is er behoorlijk ingezet op fusies en samenvoegingen van basisscholen. De Toverbal is daar het laatste voorbeeld van. Nu hebben we nog maar twee relatief kleine scholen: in Merselo en in Oirlo. Maar we hebben op geen enkele manier de intentie om die scholen op korte termijn te sluiten." Het leerlingenaantal is volgens Reulen niet leidend bij de beslissing om een school te sluiten, de onderwijskwaliteit wel. "Zo lang we dat kunnen blijven garanderen en het goed gaat met onze financiën is een sluiting van een basisschool in gemeente Venray niet aan de orde."


Meer tablets voor leerlingen SPOV
Een kleine tegenslag op het gebied van ICT hardware heeft SPOV dit jaar om kunnen buigen in een nieuwe ontwikkeling. De scholenkoepel moest op alle basisscholen haar ict-hardware eerder afschrijven dan verwacht, omdat deze bij aankoop al niet meer voldeed, blijkt nu. Marcel Reulen: "Dat deed zeker even pijn. We werkten bijvoorbeeld nog met de Windows-versie uit 2007. Dat zijn we nu allemaal om aan het bouwen en alle scholen worden voorzien van een nieuw systeem." SPOV heeft deze gebeurtenis aangegrepen om flink te investeren op het gebied van ICT en tablets aan te schaffen voor alle basisscholen. In de kleuterklassen is één tablet beschikbaar per vier kleuters, in de groepen 3, 4 en 5 is er één tablet per twee leerlingen en in de bovenbouw heeft iedere leerlingen een tablet. "Hierdoor zijn we één van de landelijke onderwijsstichtingen met de hoogste ICT-graad", aldus Reulen. "Dat is natuurlijk geen garantie voor goed onderwijs, maar betekent wel dat we voorwaarden kunnen creëren die daaraan bijdragen."