'Gebiedsgericht werken heeft wél effect'

Of het gebiedsgericht werken, waar gemeente Venray veel energie, tijd en geld ingestoken heeft, ook daadwerkelijk iets opgeleverd heeft, is onduidelijk. Dat bleek uit een onderzoek van de rekenkamercommissie. Verschillende raadsleden pleitten tijdens een commissievergadering van woensdag 28 november voor een positiever beeld: in de dorpen is er zeker positief effect geweest, stellen zij.

De gemeente werkt sinds 2006 volgens de gebiedsgerichte aanpak, waarbij zij samenwerkt met twaalf wijkraden, dertien dorpsraden en andere maatschappelijke partners. Zo wil zij de leefbaarheid en burgerbetrokkenheid in de gebieden vergroten. De laatste jaren stond zelfsturing daarbij vaak centraal. De gemeente heeft ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die gebieden zelf konden uitvoeren. Maar wat het effect is geweest van deze aanpak, is volgens de rekenkamercommissie onduidelijk. "Zonder van tevoren vastgestelde doelen en bijpassende monitoring kunnen er geen harde uitspraken gedaan worden over de doeltreffendheid van de aanpak", stelde de rekenkamercommissie twee weken geleden.

"Een vernietigende conclusie", stelt Erica Irene van den Akker (ProVenray) tijdens de commissievergadering. "Het blijkt volstrekt onduidelijk of die miljoenen euro's wel goed terecht zijn gekomen." Ook vindt ProVenray het zorgwekkend dat de mate waarin een gebied zelfsturing voor elkaar kan krijgen, leidt tot meer geld voor een project. "Juist die gebieden die meer aandacht nodig hebben, lukt het misschien niet om actief burgerschap voor elkaar te krijgen."

Toch moet niet vergeten worden dat het gebiedsgericht werken ook tot goede dingen heeft geleid, vinden onder andere Theo Zegers (D66) en Bas K√ľnen (VVD). "Er is in die 15 jaar heel veel werk verzet", vindt Zegers. "En de projecten die gerealiseerd zijn, hebben allemaal daadwerkelijk bijgedragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Ik denk dat het juist een zeer positief effect heeft gehad, en dat kun je aan alle kanten merken." Ook Henk Bisschops van PvdA vindt het te ver gaan om het gebiedsgericht werken een desastreus verhaal te noemen. "Dorpen en wijken hebben er wel bij gevaren en doen dat nog steeds. Natuurlijk moeten ook de dorpen en wijken die minder mondig zijn aan bod komen, maar dat is niet nieuw."

Verantwoordelijk wethouder Anne Thielen zegt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, waaronder in de toekomst duidelijkere kaders te stellen bij nieuw beleid, ter harte te nemen. "We gaan nu met de dorpen en wijken een gebiedsagenda opstellen. Zo gaan we kijken wat we daar willen bereiken en hoe we dat moeten gaan doen."