Subsidie voor maatschappelijke stage

In het schooljaar 2016-2017 hebben 436 leerlingen van het Raayland College een maatschappelijke stage gedaan. Voor het aanbieden van deze maatschappelijke stage krijgt het Raayland College jaarlijks 40.000 euro subsidie van gemeente Venray.

Het Raayland College vindt het belangrijk dat haar leerlingen ook buiten de grenzen van het klaslokaal leren. "De leerlingen kunnen zich daardoor ontwikkelen tot zelfstandige kritische burgers in een maatschappij die steeds weer verandert. Zo groeien ze op tot wakkere, zelfbewuste mensen. Klaar voor de toekomst, klaar voor de wereld", aldus de middelbare school. De maatschappelijke stage is onderdeel van deze visie.

Goede doelen minder populair

In het schooljaar 2016-2017 hebben 436 leerlingen zo'n stage gedaan, 53 procent derdejaars leerlingen vmbo, 24 procent vierdejaars leerlingen havo en 23 procent vierdejaars leerlingen vwo. De populairste stageplekken hadden te maken met sport of jeugdwerk. Vmbo-leerlingen hebben ook veel stage gelopen in de zorg. Goede doelen, natuur en milieu en kunst en cultuur waren minder populair.

In totaal zijn er 159 verenigingen en non profit-organisaties in Venray die maatschappelijke stageplekken aanbieden. Hiervan is 33 procent een sportvereniging. Voorbeelden van stageplekken zijn onder andere activiteiten ondernemen met kinderen van de anderstalige school in Hegelsom, ouderen helpen bij vragen over tablets of telefoons bij het Tabletcafé van BiblioNu, activiteiten organiseren bij The B, of mensen met een beperking bezoeken of helpen met uitstapjes met de Zonnebloem.

Een zomerstage mag ook voor de leerlingen van havo en vwo. Zo hebben veel leerlingen stage gelopen bij kindervakantiewerk in hun woonplaats of bij sportkampen, in de kinderopvang of in de zorg. Ook bij het Internationaal Judotoernooi, het Sint Nicolaas Gilde en het Odapark kan stage gelopen worden. In het schooljaar 2016-2017 zijn verder stagiaires met de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken naar Lourdes geweest.

Vrijwilligerswerk

Eén van de doelen van de maatschappelijke stage is om leerlingen te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. En dat werkt, stelt het Raayland College. "Er waren in het schooljaar 2016-2017 al 70 leerlingen actief vrijwilliger vóór de start van de maatschappelijke stage en 51 leerlingen hebben zich na de maatschappelijke stage aangemeld als nieuwe vrijwilliger." In het schooljaar 2017-2018 hebben er 471 leerlingen een maatschappelijke stage gedaan. Hier waren 44 leerlingen al actief vrijwilliger voor de maatschappelijke stage en hebben 25 leerlingen zich daarna aangemeld als nieuwe vrijwilliger. Het merendeel van de vrijwilligers kiest voor vrijwilligerswerk bij de sportvereniging waar ze al lid van zijn.