Ysselsteyn krijgt geen groot multifunctioneel gebouw

Ysselsteyn krijgt geen grote multifunctionele accommodatie. Het plan om gemeenschapshuis De Smelehof, jongerencentrum Jera, de kerk en de sportzaal onder te brengen in één gebouw blijkt niet haalbaar. Er is te weinig draagvlak voor in het dorp en bovendien scoort deze optie het slechtst van de drie scenario’s. Het dorpsforum stemde maandag 3 december in met het voorkeursscenario waarin De Smelehof en Jera afzonderlijk blijven bestaan en een grote renovatie krijgen.

De werkgroep voorzieningen is twee jaar aan de slag geweest om een oplossing te bedenken
voor de toekomst van de maatschappelijke gebouwen in Ysselsteyn. Aanleiding was het project 'Schoon door de poort' van gemeente Venray. Alle wijk- en gemeenschapshuizen worden overgedragen aan de gemeenschap. Met eenmalige financiële steun kunnen de gebouwen worden opgeknapt. De Smelehof kampt, evenals Jera, met een verouderd pand dat bovendien niet meer functioneel is.

Maandag moest het dorpsforum de laatste klap geven op het dorpsaccommodatieplan. Het plan kreeg de volledige steun van de forumleden. Eerder spraken de verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners al hun voorkeur uit voor het behoud van afzonderlijke accommodaties.

Tom van Asten, secretaris van de werkgroep, vertelde maandag in het dorpsforum over alle stappen die vanaf begin 2017 zijn gezet. Er is niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben gekeken naar hoe het dorp er in de toekomst uitziet en wat de gevolgen zijn voor alle voorzieningen”, zei hij. Aanvankelijk waren de meningen nogal verdeeld over het accommodatievraagstuk. “We hebben daarom meer tijd en ruimte genomen om de visies beter uit te diepen.”

De drie scenario’s werden onderworpen aan een sterkte-zwakteanalyse. Daaruit kwam het renoveren van de huidige accommodaties als beste uit de bus. De voorkeur van de werkgroep werd bevestigd in de dorpsbijeenkomsten van 3 juli en 18 september. “We wilden de scenario’s toetsen en of ze aansluiten bij de behoeften”, zei Van Asten.

De werkgroep geeft aan dat haar taak nu is beëindigd. “We adviseren de dorpsraad in overleg te gaan met wethouder Anne Thielen over de vervolgstappen.” Er komt een nieuwe werkgroep die met de concrete uitwerking aan de slag gaat. Maandag gaven al enkele leden van de werkgroep voorzieningen aan dat ze door willen gaan. Het echte werk moet nog beginnen. Zo is het de vraag of het verouderde gemeenschapshuis De Smelehof wel gerenoveerd moet worden op de huidige locatie. Mogelijk is nieuwbouw een betere optie, maar dat moet wel financieel haalbaar zijn. Dat geldt ook voor een nieuwe, grotere sportzaal. De huidige gymzaal is te klein en voldoet niet meer. De korfbal- en zaalvoetbalclub moeten uitwijken naar accommodaties in omliggende dorpen. Van Asten: “In het vervolgproces zal blijken of en hoe de plannen uitvoerbaar zijn. Ons advies is in dialoog te blijven met de dorpsbewoners en de gemeente."