Geen verhuizing maar uitbreiding brandweerkazerne

De zoektocht naar een nieuwe locatie van de brandweerkazerne in Venray is afgerond. De kazerne blijft op de bestaande locatie aan de Acaciastraat en krijgt een flinke uitbreiding. Daarvoor wil gemeente Venray het naastliggend perceel, dat in gebruik is door de Kunstwerkplaats, kopen voor 737.500 euro en slopen om de uitbreiding van de naastgelegen brandweerkazerne mogelijk te maken. Het bestuur en deelnemers van de Kunstwerkplaats voelen zich echter overvallen door het nieuws dat ze hun pand moeten verlaten.

Dit betekent dat de Kunstwerkplaats binnen korte tijd opnieuw moet verhuizen. Het atelier voor creatieve dagbesteding is pas sinds dit jaar gehuisvest in het bedrijfspand op de hoek van Acaciastraat en Leunseweg. Afgesproken is dat de gemeente voor een vervangende ruimte zorgt. “We zijn in shock, want we wisten van niets. Dit komt volslagen uit de lucht vallen”, reageert voorzitter Jacques Oomen van de Kunstwerkplaats. “Onlangs kregen we plompverloren te horen dat we uit ons gebouw wegmoeten. Terwijl we hier pas begin dit jaar zijn ingetrokken. We laten het er niet bij zitten. De gemeente kan ons niet zomaar eruit zetten.”
Nadat het bedrijf Propers was vertrokken, stond het pand naast de brandweerkazerne enige tijd leeg. De Kunstwerkplaats zat in een fabriekshal aan de Oude Oostrumseweg in Venray en was op zoek naar een andere locatie. Daarvoor huisde de Kunstwerkplaats op het St. Annaterrein. “Dat pand aan de Oude Oostrumseweg was te groot en in de winter ook niet te verwarmen. Aan de Acaciastraat vonden we een nieuwe en geschikte plek”, vertelt Oomen. “Ons is nooit iets gezegd dat het gebouw bij de gemeente in beeld was voor de brandweerkazerne. Dat hoorden we pas twee weken geleden.”
Eind november vorig jaar tekende het bestuur van de Kunstwerkplaats het huurcontract voor vijf jaar. “Met een mogelijke verlenging voor nog eens vijf jaar”, licht Oomen toe. “We hebben in Nederland huurbescherming en daar zullen we gebruik van maken, want we zijn buitengewoon tevreden over onze nieuwe plek. We hebben het pand zelf nog verbouwd en helemaal ingericht. We werken met kwetsbare mensen die nu helemaal van slag zijn.”

Centrumpost
Veiligheidsregio Limburg-Noord wil de brandweerlocatie van Venray promoveren tot centrumpost in de regio. De Venrayse kazerne krijgt dezelfde status en omvang als de centrumposten van Venlo, Roermond en Weert. In de kazerne moet naast de stalling van voertuigen voldoende plek zijn voor een werkplaats, een oefen- en opleidingslocatie en kantoorruimte. Al jarenlang is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie. Die blijkt uiteindelijk niet gevonden te zijn. In de politiek is al vaker aangegeven dat de bestaande kazerne aan de zuidkant van Venray gunstig ligt. Dichtbij de grote ontsluitingswegen N270 en A73 en vlakbij de nieuwe locatie van het ziekenhuis en medisch centrum Wieënhof. Sinds enkele jaren heeft ook de ambulancepost onderdak in de brandweerkazerne. Het probleem is dat de huidige kazerne niet efficiënt en te klein is om als centrumpost te kunnen dienen. Bovendien is het gebouw niet energiezuinig en is verduurzaming dringend nodig. Op het terrein is ook niet genoeg ruimte voor de uitbreiding. Vandaar dat de gemeente het oog heeft laten vallen op het naastgelegen perceel.

Een centrumpost heeft volgens de normen van Veiligheidsregio Limburg-Noord een omvang van 1.800 tot 2.500 vierkante meter. De Venrayse kazerne is 1.300 vierkante meter groot waarvan 150 vierkante meter in gebruik is door de ambulancepost. De beoogde uitbreiding is 600 vierkante meter. De gemeenteraad moet in de raadsvergadering van dinsdag 14 december nog instemmen met de aankoop van het perceel dat gehuurd wordt door de Kunstwerkplaats. Het College van B&W heeft met de pandeigenaar overeenstemming bereikt over de aankoop in verhuurde staat van 737.500 euro.

Erfpacht
Gemeente Venray blijft eigenaar van het bestaande en het nieuwe perceel van de brandweerkazerne. De ondergrond wordt via erfpacht overgedragen aan de Veiligheidsregio die eigenaar is van de gebouwen en ook de uitbreiding betaalt. Het pand van de Kunstwerkplaats wordt op kosten van de Veiligheidsregio gesloopt waarna de nieuwbouw kan plaatsvinden. Voor die tijd belooft de gemeente samen met de Kunstwerkplaats op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte plek in Venray. De ambulancepost blijft gehuisvest bij de brandweer.

Test: Henk Willemssen