Lokale heffingen stijgen ruim 4 procent

De lokale belastingen gaan volgend jaar gemiddeld met 4,3 procent omhoog in gemeente Venray. De afvalstoffenheffing zorgt met 9,5 procent voor de grootste toename. De onroerendezaakbelasting (ozb) volgt met 1,4 procent het inflatiecijfer en de rioolheffing neemt toe met 3,7 procent.

Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt volgend jaar 817 euro aan lokale heffingen (afval, ozb en riool). Dat bedrag is dit jaar nog 783 euro. De gemeenteraad stelt de nieuwe tarieven vast in de raadsvergadering van dinsdag 14 december. Het College van B&W wil met een beperkte stijging van 4,3 procent de lokale lasten laag houden. Van de regiogemeenten zijn dit jaar alleen Bergen (779 euro) en Peel en Maas (765 euro) goedkoper dan Venray. Buurgemeente Horst aan de Maas zit met 850 euro aan de hoge kant, gevolgd door Gennep (803 euro) en Venlo (798 euro).
In Venray pakt de afvalstoffenheffing het duurste uit. Dat komt door de nieuwe inzamelmethode die op 1 maart 2022 ingaat. De gemeente hanteert als uitgangspunt kostendekkende tarieven. Dit betekent dat alle inwoners de kosten van de afvalinzameling (circa 3,5 miljoen euro) gezamenlijk opbrengen.
De gemeente gaat meer service bieden aan de inwoners door plastic, blik en drinkpakken aan huis op te halen. Deze ophaaldienst is gratis evenals het ledigen van de groencontainer waarvoor tot 1 maart nog betaald moet worden. De prijsstijging voor de inwoners komt door de sterke verhoging van het vaste afvaltarief. Dit bedrag betaalt ieder huishouden ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Het vaste tarief gaat omhoog van 141 naar 174 euro, een stijging van 23 procent. Het aan de straat zetten van de zwarte container voor restafval wordt in 2022 iets duurder: van 9,19 euro naar 9,37 euro per container.
De sterk gestegen huizenprijs heeft geen invloed op de hoogte van de ozb. In gemeente Venray is de waarde van de woningen afgelopen jaar met 9,2 procent gestegen. De eigenaar van een huis met een woz-waarde van 243.100 euro betaalt dit jaar 336,45 euro aan ozb. De woning is volgend jaar volgens de gemiddelde woz-berekening 265.300 euro waard. De bezitter betaalt dan 341,18 euro aan ozb, dat is 1,4 procent meer dan dit jaar. De ozb brengt in 2022 bijna 15 miljoen euro op en is de grootste eigen inkomstenpost van de gemeente.

Tekst: Henk Willemssen