Geld voor extra inzet gezinscoaches

Gezinscoaches krijgen extra budget zodat ze naast hun reguliere werk jongeren en ouders kunnen blijven ondersteunen. Als de begeleiding van de gezinscoach is gestopt ontstaat vaak een lacune vanwege de wachtlijsten bij de jeugdzorg.

Gemeente Venray trekt 26.268 euro extra uit tot dinsdag 1 maart 2022. Zodat de coaches tijdens de overbruggingsperiode toch hulp kunnen blijven bieden, want het kan langere tijd duren voordat een jongere terecht kan bij de professionele jeugdzorg. Om te voorkomen dat er in de tussentijd geen zicht meer is op de situatie in het gezin, houden de gezinscoaches contact.

Deze overbruggingszorg valt formeel niet onder het werk van de gezinscoach. Ze doen dit toch omdat anders de jongeren, die wachten op jeugdzorg, het een tijdlang zonder ondersteuning moeten doen en de problemen daardoor kunnen verergeren. De gemeente ziet het werk van de gezinscoaches toenemen. Begin 2020 werden 80 gezinnen begeleid. Dit aantal is in het derde kwartaal van 2021 gestegen tot 117.

Extra bijdrage Rijk
De gemeente heeft van het Rijk 50.000 euro extra gekregen voor de aanpak van de wachttijden bij de jeugdzorg. Iets meer dan de helft van dit bedrag wordt nu ingezet voor de gezinscoaches. Het is een tijdelijke oplossing, want uiterlijk op dinsdag 1 maart stopt het bieden van overbruggingszorg. Landelijk is afgesproken dat vanaf zaterdag 1 januari 2022 de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor de overbruggingszorg. Om voor een goede overgang te zorgen en om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt, blijven de gezinscoaches na de jaarwisseling nog twee maanden inzetbaar. Daarna vervalt voor hen de overbruggingszorg. Gezinscoaches zijn een laagdrempelige en toegankelijke voorziening voor kind en ouders. Gemeente Venray werkt hierin samen met Bureau Jeugdzorg en de welzijninstellingen Synthese en MEE.