Gemeente staakt plan voor kampeerterrein in Wanssum

Vakantiepark De Kooy in Wanssum hoeft niet te worden geruimd om plaats te maken voor een kampeerterrein. Gemeente Venray slaagt er niet in tot overeenstemming te komen met de perceeleigenaren die volgens het College van B&W een te hoge grondprijs vragen. Daarom besloot het college het voorkeursrecht, waarbij de eigenaren verplicht zijn hun grond als eerste aan de gemeente te verkopen, weer in te trekken.

Het plan voor een kampeerterrein is ontstaan omdat de gemeente het ongewenst vindt dat er bouwwerken zoals vakantiechalets staan in het stroomgebied van de Maas. Op de percelen in het rivierbed bij restaurant De Kooy zijn volgens het bestemmingsplan stacaravans en recreatiewoningen toegestaan. De gemeente wilde deze bestemming veranderen in kampeerterrein zodat er minder obstakels zijn bij hoogwater van de Maas. Het restaurant, dat op het hoogste deel ligt, zou dan dienst kunnen doen als horecagebouw met sanitaire voorzieningen.

Tevergeefs onderhandeld
De gemeenteraad stemde op 12 februari 2019 in met het vestigen van voorkeursrecht op de gronden voor drie jaar. Het college heeft nu besloten dit voorkeursrecht te laten vervallen omdat het plan voor een kampeerterrein met alleen tenten en caravans onhaalbaar is gebleken. De gemeente heeft met verschillende kaveleigenaren tevergeefs onderhandeld over de grondaankoop. De eigenaren gingen niet akkoord omdat de geboden prijs te laag zou zijn. Ook met de eigenaar van het grootste deel van het terrein bleek het prijsverschil tussen vraag en aanbod onoverbrugbaar. Daarnaast bleek bij de grondeigenaren veel weerstand te zijn tegen de wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bestaande bouwsels moeten verdwijnen om plaats te maken voor een ‘kaal’ kampeerterrein.

Prijsadvies te hoog
Over de waardebepaling van het restaurant liep een procedure bij rechtbank Limburg. De rechtbank stelde na advies van deskundigen de prijs van het perceel vast. De gemeente vond het prijsadvies te hoog en stopte daarom de procedure. De eigenaren van de percelen en het restaurant zijn nu vrij hun eigendommen aan andere partijen te verkopen. De kans bestaat dat er plannen komen voor nog meer bouwwerken op het recreatieterrein. Het college denkt evenwel ongewenste bebouwing te voorkomen door de bouwvoorschriften, het bestemmingsplan en de ligging in het rivierbed.