Geen dialectborden in gemeente Venray

Er komen geen plaatsnaamborden in het dialect in gemeente Venray. Na een negatief advies van de dorpsraden heeft het College van B&W van Venray besloten van de voorgenomen plaatsing af te zien.

Het idee voor de dialectborden is afkomstig van de gemeenteraad die hierover een motie aannam. Het college ging ermee aan de slag maar het bleek dat de bestaande portalen en frames niet groot genoeg zijn om er een derde regel voor de dialectnaam aan toe te voegen. Daarom werd het plan geopperd om de aanduiding ‘gemeente Venray’ te laten vervallen zodat de dialectnaam onder de officiële dorpsnaam gezet kan worden.

De keuze viel op vier dialectborden per dorp en acht in Venray. De gemeente ging in overleg met de dorpsraden maar de animo bleek niet erg groot. In de coronatijd vonden de dorpsraden het ook geen goed signaal om 20.000 euro uit te geven aan een ludieke actie. Daarnaast blijkt er geen overeenstemming te zijn over de juiste spelling van enkele dorpsnamen in het dialect. De spelling van de namen zou, volgens het college, tot discussies kunnen leiden en bovendien bestaat de kans dat de dialectborden gauw worden gestolen. Dit zou weer leiden tot extra kosten. Ook het plan om alleen in Venray de dialectnaam ‘Rooy’ op de komborden te plaatsen, vond het college geen goed idee om geen onderscheid te maken met de dorpen.