Steun voor bouwplan Kerkweg Ysselsteyn

Het plan voor de bouw van 31 woningen aan de Kerkweg in Ysselsteyn kan doorgaan. De leden van de commissie Wonen stelden op dinsdag 23 november dat ze vaart willen zetten met het bouwplan, omdat in Ysselsteyn veel vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen.

Enkele partijen vonden het jammer dat geen totaalplan voor het gehele gebied is ontwikkeld. Peter Claessens bouwprojecten uit Ysselsteyn gaat aan de slag met een deelplan dat bestaat uit twintig appartementen, tien tweekappers en een vrijstaande woning. Wethouder Jan Jenneskens (D66) verklaarde dat de twee ontwikkelende partijen niet tot overeenstemming konden komen over een gezamenlijk bouwplan. Op aandringen van de commissie zegde de wethouder toe opnieuw in gesprek te gaan. “Als partijen niet willen samenwerken, dan is het lastig”, erkende Jenneskens.

Volgorde plannen
Door de onenigheid is het ook niet mogelijk een tweede ontsluitingsweg te realiseren, omdat de grondeigenaar een smalle strook grond niet wil verkopen aan de gemeente. “Het probleem zit in de volgorde van de plannen”, zei de wethouder. “De andere ontwikkelaar wil ook direct bouwen. Dat is onwenselijk. Dan zouden in Ysselsteyn te veel woningen tegelijkertijd op de markt komen. Er is in het dorp veel vraag naar nieuwbouw maar we willen geen 110 woningen tegelijk toevoegen met een risico op leegstand. Daarom moet er een verschil in tempo zijn tussen de eerste en de tweede fase.”

Bezwaar
Bewoners van de Ringweg in Ysselsteyn maakten bezwaar tegen het bouwplan. Ze vrezen verlies aan privacy door de bouw van twintig appartementen in twee bouwlagen. Ook vinden de buurtbewoners dat de omgevingsdialoog niet goed is gevoerd. Mees Hillenbrink (Venray Lokaal) haalde de bezwaren van de omwonenden aan. “Er zijn wat haken en ogen aan zoals geluid, verkeer en inkijk.” De bezwaren zijn door de gemeente afgewezen. Lizzy Bruno (Pro Venray) vond het terrein aan de Kerkweg een logische plek om te bouwen. “Want het heeft een woonkarakter en omwonenden konden weten dat hier ooit gebouwd zou worden.” Dickie Minken (PvdA) was blij met het plan. “Vooral omdat het betaalbare woningen zijn.” Ook CDA en D66 konden instemmen. Emmelie Claessens (D66) zei wel dat de omgevingsdialoog niet is verlopen zoals iedereen had verwacht.

Appartementen
Jeroen van de Leur (Samenwerking Venray) vroeg zich af of appartementen wel nodig zijn. Hij meldde dat op de plek van Herberg de Peel in Ysselsteyn ook al appartementen worden gebouwd. “Ik kan me de bezwaren van de bewoners wel voorstellen”, zei hij. Jan Jenneskens reageerde dat juist aan appartementen grote behoefte is. John Niessen (VVD) wees op de noodzaak om huizen te bouwen. Hij vroeg om een goede regie van de gemeente om de twee ontwikkelaars bij elkaar te brengen. “Want er zijn knelpunten en wrijvingen.”

Tekst: Henk Willemssen