Logeerhuis Kapstok: ‘Mantelzorgers op de been houden’

Logeerhuis Kapstok opende inmiddels al bijna vier jaar geleden haar deuren. In de tussentijd heeft het logeerhuis zich flink ontwikkeld, maar het doel is al die tijd hetzelfde gebleven: mantelzorgers op de been houden.

“Het idee voor een logeerhuis ontstond al in 2011”, vertelt Judith Lemmen, manager van Logeerhuis Kapstok. “Dat kwam vanuit de Junior Kamer Venray. Eén van de leden had twee dementerende ouders waar hij voor zorgde. Hij ervoer de zware last van het mantelzorgen en kwam op het idee om een respijtzorgvoorziening in het leven te roepen voor de mantelzorgontvanger. Zodat de mantelzorger even op kracht kan komen en nieuwe energie opdoen om de zware mantelzorgtaak te blijven vervullen.” Van daaruit ging Junior Kamer Venray verder met het idee voor een logeerhuis. Zo ontstond een burgerinitiatiefgroep die dit plan verder ging uitwerken. Met medewerking van de gemeente en de provincie kon Logeerhuis Kapstok, gelegen in het Schuttersveld in Venray, in 2015 de eerste gasten ontvangen.

Onbaatzuchtigheid

Logeerhuis Kapstok kan nu zes gasten tegelijk ontvangen en draait bijna volledig op vrijwilligers.
“Tussen de 25 en 45 vrijwilligers werken hier per week mee om alles 24 uur per dag en bijna het gehele jaar door draaiende te houden”, vertelt Judith. “We hebben gastheren en –vrouwen, kookvrijwilligers en slaapvrijwilligers, die een speciale, door ons georganiseerde opleiding hebben gehad. Met z’n allen geven zij onze gasten een soort vakantiegevoel. Ze bieden een luisterend oor, houden een praatje bij de koffie of gaan met de gasten wandelen. In het logeerhuis kunnen we bieden waar onze gasten écht behoefte aan hebben en ik denk dat dat ook onze kracht is.” Ze voegt toe: “Een van onze kernwaarden is onbaatzuchtigheid. 90 procent van de mensen die hier werken, is zelf ooit mantelzorger geweest en weet dus hoe fijn het is als iemand taken van je overneemt. Vanuit die drijfveer willen onze vrijwilligers iets terugdoen voor de maatschappij.”

Gasten verblijven over een variërende periode in het logeerhuis. Judith: “We waken ervoor dat het geen wonen wordt, dus het is nooit heel lang. We hanteren in principe een periode van enkele dagen tot drie weken, maar in bepaalde situaties wijken we daar vanaf en blijven mensen langer. Dit wordt echt per geval bekeken.” En zij vult aan: “Het kan ook zo zijn dat een gast maar één nachtje komt logeren. Dat kan al genoeg zijn om de mantelzorger even tijd voor zichzelf te bieden en even op adem te laten komen. En als logeerhuis is dat ons doel: De mantelzorger fit en op de been houden. Na zo’n adempauze kunnen ze er weer tegenaan.”

'Een soort familiehotel'

Voor de gasten wil het logeerhuis een soort vakantie bieden, in een veilige, huiselijke omgeving. “Er kunnen zes gasten tegelijk komen hier, dus we zijn een soort familiehotel. Dat zie je terug in hoe we met elkaar omgaan. Veel gasten komen vaker terug en er zijn hier zelfs al goede vriendschappen ontstaan. En dat terwijl de gasten uit alle uithoeken van Noord-Limburg komen. Dat vind ik één van de mooiste dingen om te ervaren.” Logeerhuis Kapstok heeft als werkgebied de zeven NoordLimburgse gemeenten, van Mook tot Beesel. “Die regionale functie is voor ons heel belangrijk, omdat die ook het nut en de noodzaak van onze instelling bewijst. Mensen zijn bereid best ver te reizen voor dit doel en die urgentie wordt, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, alleen maar groter. We hebben te maken met vergrijzing en tegelijkertijd is het streven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.”

STREAMER << Extra kamers inrichten

Logeerhuis Kapstok heeft dan ook de ambitie om de komende jaren nog verder uit te breiden. Judith: “We zijn nu vijf dagen in de week open en ook nog twee weekenden per maand. Als het lukt met de vrijwilligers, willen we dat op korte termijn opschroeven naar drie weekenden en zo snel mogelijk naar vier. Ook hebben we de mogelijkheid om nog vier extra kamers in te richten en we denken er over om komend voorjaar alvast met twee daarvan te beginnen.” Ze vervolgt: “Ik verwacht dat er in de komende jaren elders in het land meer soortgelijke logeerhuizen zullen ontstaan. Het is gewoon echt noodzaak om mantelzorgers zo nu en dan te ontlasten en ze fit te houden. Dat is waar wij als Logeerhuis Kapstok voor staan.”