Defensie geeft geen planning voor opening vliegveld

Het ministerie van Defensie durft geen tijdpad meer te geven voor de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel. Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, meldde onlangs tijdens de informatieavond dat het luchthavenbesluit op zijn vroegst in 2024 rond zal zijn. “En mogelijk later. Ik kan geen datum geven. Het is niet te zeggen hoe lang het nog gaat duren.”

Het was lange tijd stil rond de reactivering van de militaire vliegbasis in Vredepeel. De twee recente informatiebijeenkomsten werden digitaal gehouden vanuit het ministerie van Defensie in Den Haag. Een woordvoerder zei dat Defensie, als de coronaregels het weer toelaten, zo snel mogelijk een fysieke bijeenkomst wil houden. “Want het heeft onze voorkeur op locatie naar u toe te komen.”
Na enkele keren uitstel is nu het reactierapport verschenen op de ruim vijfhonderd zienswijzen. Die waren ingediend tijdens de bezwaartermijn in de zomer van 2019 toen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de voorloper van de milieueffectrapportage, ter inzage lag. Dat was vlak nadat Defensie op 26 juni 2019 het nieuws van de heropening presenteerde in Hotel Asteria in Venray.
Bert Kwast gaf toen een planning. De milieueffectrapportage en het nieuwe luchthavenbesluit zouden voor 1 november 2021 verschijnen. Het vliegveld kon dan in 2022 in gebruik worden genomen door twaalf F-35-straaljagers. Nu blijkt ook dat de F-35’s niet in Vredepeel gestationeerd worden. De gevechtsvliegtuigen staan in Volkel en Leeuwarden. Ze komen alleen oefenen in Vredepeel om daar gebruik te maken van de geluidsruimte. “Het vliegveld heeft een grote impact en we moeten daardoor zware procedures doorlopen om alle vergunningen te krijgen. Het is nog geen gelopen race”, lichtte Kwast toe. Vooral de vergunningaanvraag van de Wet natuurbescherming en de stikstofproblematiek vergen extra tijd. Ook meldde hij dat mogelijk veehouderijen in de omgeving van het vliegveld moeten worden opgekocht.

Defensie zegt dat de reactivering van De Peel de enige optie in Nederland is om meer te kunnen oefenen met de F-35’s. Olav Spanjer zei namens het ministerie van Defensie dat ook gekeken is naar Maastricht Aachen Airport. “Dit vliegveld viel af omdat het ligt ingeklemd tussen diverse dorpen. Er is daar te weinig geluidsruimte.” Vliegveld De Peel is sinds 1993 een slapende basis. Er was jarenlang geen geluidsoverlast, maar dat gaat volgens defensie wel veranderen als de straaljagers en de helikopters gaan komen.

Bioloog Hans van Gameren gaf aan dat defensie zo min mogelijk vogels wil zien in de buurt van de vliegtuigen. “Daarom gaan we het terrein aanpassen en verschralen, zodat we de grotere vogels weghouden. Dat is nodig voor de vliegveiligheid. De ervaring is dat er kleine zangvogels en insecten voor terugkomen.” Volgens de defensiebioloog kunnen de dassen die op en rond het vliegveld verblijven gewoon blijven zitten. “Dat gaat prima samen. Van die beesten hebben we geen last.”
Defensie heeft een stappenplan opgesteld zonder tijdslimieten. “Het zijn twaalf stappen en we zitten pas bij stap twee. Dit is de publicatie van de reactienota”, zei Kwast. Ook andere sprekers vertelden dat er nog een lange weg te gaan is. “We staan pas aan het begin van het proces. Het is een complexe operatie en we moeten nog heel veel opstarten”, zei juridisch adviseur Christiaan Soer. Als de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit rond zijn en ter inzage worden gelegd, kunnen burgers opnieuw een zienswijze indienen. Defensie vertelde eerst dat alleen bewoners die in 2019 een zienswijze indienden, straks opnieuw bezwaar kunnen maken. Dat blijkt niet meer het geval. “Ook zonder eerder ingediende zienswijze kunnen belanghebbenden aan het einde nog bezwaar aantekenen”, zei Kwast.

Tekst: Henk Willemssen