Intern onderzoek naar zelfmoord patiënt

Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel in Oostrum gaat een intern onderzoek uitvoeren naar de dood van een patiënt. Maandag 10 september heeft één van de patiënten zijn leven beëindigd.

De Rooyse Wissel meldt dat zij gaat onderzoeken of er signalen gemist zijn. "Als een patiënt wordt opgenomen in onze kliniek, schatten we altijd het risico op zelfdoding in", aldus de Rooyse Wissel in een bericht op haar website. "Bij een grote groep patiënten is er geen of nauwelijks gevaar op zelfdoding, bij sommige patiënten wel. De ernst van een psychiatrische stoornis, het langdurige verblijf in een kliniek of een terugval in behandeling kunnen het leven uitzichtloos maken. Alle behandelteams zijn erop getraind om continu alert te zijn op mogelijke signalen van suïcidaal gedrag. Soms zijn signalen duidelijk vooraf te herkennen, soms is suïcidaal gedrag heel impulsief zonder signalen vooraf." Het overlijden is daarnaast, conform procedure, gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.