Gemeente draagt bij aan routes voor ruiters

Gemeente Venray draagt 17.300 euro bij aan het realiseren van een digitaal en fysiek netwerk van alle ruiter- en menroutes in de regio Noord-Limburg. De routes zijn straks digitaal beschikbaar en worden bewegwijzerd door middel van borden en paaltjes. De routes zijn een voorstel van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, die het netwerk opzet.

De gemeenten Venray, Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas lieten in 2016 en 2017 een onderzoek uitvoeren door Routebureau Noord- en Midden-Limburg naar het in kaart brengen van ruiter- en menroutes in de regio Noord-Limburg. Routebureau heeft als taak recreatieve routestructuren te ontwerpen en te beheren. De routes werden door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), ruiters en menners, ondernemers en de betrokken gemeenten vervolgens onderzocht en gedigitaliseerd. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben zich inmiddels ook bij het project aangesloten.

Gemeente Venray geeft aan dat de routes binnen het Masterplan Recreatieve routes vallen. Met het plan wil de gemeente alle recreatieve routes, zowel de fiets- en wandelroutes als de ruiter- en menroutes, kwalitatief verbeteren. “Als we willen verbeteren, moeten we ook investeren in de voorzieningen", aldus wethouder Jan Loonen. "De fysieke bewegwijzering verhoogt het gebruikersgemak voor de ruiters. En dan niet alleen in Venray. De kracht van deze routes ligt namelijk ook in de verbinding met de omliggende regio, die geeft zeker een meerwaarde. Een uniforme bewegwijzering is dan wel zo fijn.”

Het project kost in totaal 210.000 euro, waarvan provincie Limburg 100.000 euro bijdraagt. De overige kosten zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten en worden per kilometer van de route berekend. Voor Venray betekent dit een eenmalige kostenpost van 17.300 euro. Wanneer alle routes gedigitaliseerd en bewegwijzerd zijn, moet er een dekkend netwerk van routes in Noord-Limburg zijn ontstaan die door ruiters en menners kan worden gebruikt. Die routes sluiten dan aan op de bestaande routes in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.

De aanleg van het netwerk wordt gecoördineerd door het Routebureau. Die streeft ernaar dat de routes eind 2020 gerealiseerd zijn in het veld. Kijk voor meer informatie op de website van Routebureau Limburg