Veel weerstand in Merselo tegen vliegveld

De inwoners van Merselo staan het meest afwijzend tegenover de heropening van vliegveld De Peel. Maar liefst 83 procent zegt zeer negatief te zijn. Merselo springt eruit, want in geen enkel ander dorp rondom de vliegbasis is de uitkomst van de online enquête van het ministerie van Defensie zo extreem.

Vredepeel, het dorp waarin het militaire vliegveld ligt, lijkt een neutrale houding aan te nemen: 18 procent is zeer negatief en 15 procent is heel positief. Ook in Ysselsteyn, het andere buurdorp van Vredepeel, zijn de meningen verdeeld. Van de Ysselsteyners is 34 procent zeer negatief en 27 procent juist heel positief. De cijfers zijn afkomstig uit het omgevingsonderzoek dat Anne Berendrecht in opdracht van het ministerie van Defensie eind 2021 uitvoerde. Aan de online enquête namen 999 personen deel. De uitslag toont aan dat tweederde van de inwoners (zeer) negatief is, een kwart is (heel) positief en de rest (9 procent) is neutraal. De meeste respondenten (166) kwamen uit Venray. De meningen van de Venraynaren blijken verdeeld: 42 procent zeer negatief, 27 procent heel positief. In de Brabantse plaatsen Deurne, Milheeze, Bakel, De Rips en Overloon is de tegenstand groter. Ruim de helft van de inwoners zegt hier zeer negatief te zijn.
Dat het ministerie van Defensie vliegveld De Peel weer in gebruik wil nemen, is nu beter bekend bij de inwoners. Uit een onderzoek van eind 2020 bleek de helft hiervan niet op de hoogte te zijn. Defensie kondigde de heropening aan in juni 2019. De onbekendheid lijkt eind 2021 bijna verdwenen want nog 9 procent zegt van niets te weten.

Extreme meningen
De mening van de omwonenden is ook duidelijk veranderd. Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête van eind 2020 nam een neutrale houding aan. Deze neutrale groep is bijna verdwenen. De meningen zijn extremer geworden zowel bij de voor- als tegenstanders.

Tegenwicht
Tweederde van de respondenten heeft zijn mening nog niet laten horen bij de overheid. Enkele voorstanders die dit wel hebben gedaan, geven aan dat ze tegenwicht willen bieden aan alle negatieve geluiden. Ook om te voorkomen dat het lijkt dat de felle groep tegenstanders namens iedereen spreekt. Voorstanders wijzen op het belang van een goede krijgsmacht en dat vrede en veiligheid niet gratis zijn. Tegenstanders halen de overlast aan, niet alleen van geluid maar ook van stikstof en luchtverontreiniging. Ze vrezen dat hun woonsituatie onleefbaar zal zijn tijdens de oefenvluchten van de F-35 straaljagers.