Breed samenwerkingsakkoord haalbaar

Op basis van het advies van de informateurs zijn, na de gesprekken tussen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray, onlangs ook de linkse partijen (red. SP, PvdA en GroenLinks) aangesloten aan de onderhandelingstafel. Deze zeven partijen zijn sinds maandag 2 mei voortvarend aan de slag gegaan om tot een breed bestuursakkoord op hoofdlijnen te komen. Inmiddels zijn alle thema’s aan bod gekomen en stevenen zij af op een eerste concept akkoord.

De portefeuilleverdeling van de potentiƫle wethouders en dit conceptakkoord zullen de komende weken onderwerp van gesprek zijn. Alle partijen geven aan de onderhandelingen tot nog toe als prettig en constructief ervaren te hebben en met vertrouwen uit te kijken naar de komende stappen in het proces. Vooralsnog lijkt hun streven haalbaar om in de raadsvergadering van dinsdag 31 mei het bestuursakkoord aan te bieden en een nieuw college te benoemen.