Raad van State buigt zich over bouwplan Leunen-Zuid

De bouw van de nieuwe uitbreidingswijk in Leunen kan nog steeds niet van start gaan. Een inwoner maakt bezwaar tegen de verkeersaansluiting op de Vullingsstraat. De juridische kwestie ligt bij de Raad van State, die waarschijnlijk in juni het bezwaar behandeld. De uitspraak volgt drie maanden later. Dat meldt het College van B&W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De raad stelde in juli 2021 het bestemmingsplan vast voor vijftig woningen in bouwplan Leunen-Zuid, ondanks dat er drie zienswijzen bij de gemeente waren ingediend. De bezwaren gingen onder meer over de verkeerssituatie op de Vullingsstraat en de verwachte overlast van een mestverwerkingsbedrijf aan de Scheiweg.

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Wonen Limburg konden niet beginnen met de bouw, omdat een dorpsbewoner zijn bezwaar doorzette tot bij de Raad van State. “De voortgang gaat langzamer dan gewenst”, meldt het college. Zolang het bestemmingsplan niet onherroepelijk is, is het risico te groot om te starten.” Toch verwacht het college dat voor eind dit jaar de schop de grond in kan.

Leunen-Zuid krijgt een ontsluiting op de Albionstraat. De nieuwe weg haakt aan op de Vullingsstraat en loopt over het bestaande speelveld naar de Albionstraat. De weg valt binnen de 30-kilometerzone en er komen verkeersplateaus op de Vullingsstraat en Albionstraat.

Een bewoner van de Vullingsstraat meent dat de verkeersdrempel leidt tot geluidsoverlast en mogelijk wateroverlast. Hij maakt ook bezwaar tegen het ‘heropenen’ van de Vullingsstraat, die nu doodloopt op een zandweg. Om toename van verkeer en onveilige situaties te voorkomen, stelt de bezwaarmaker voor de Vullingsstraat af te sluiten van de nieuwe ontsluitingsweg. Daar wil de gemeente niet in meegaan.

De gemeente en Janssen de Jong zijn in gesprek gegaan met de bezwaarmaker. “We hadden goede verwachtingen dat de juridische procedure ingetrokken zou worden”, aldus het college. De verkeerssituatie werd opnieuw bekeken en uitgelegd. “Wij zien geen reden tot aanpassing van de verkeerssituatie op basis van de argumenten. De invulling van het bouwplan en het verkeersysteem dienen het algemeen belang op de meest passende wijze.”

De dorpsraad was vanaf het begin nauw betrokken bij het bouwplan. Er is een klankbordgroep opgericht met omwonenden en potentiële kopers. “We hebben enkele verbeteringen kunnen doorvoeren, ook over het verkeer”, zegt dorpsraadlid Sander Hellegers. “Ons doel was een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Dat is jammer genoeg niet voor 100 procent gelukt. Maar iedereen heeft het recht om voor zijn belangen op te komen. Daar spelen we als dorpsraad nu geen rol meer in”, meldt Sander Hellegers die het betreurt dat het plan vertraging oploopt. “Want de vraag naar woningen in Leunen is veel groter dan het aanbod. Dit bouwplan zou ook goed zijn voor de doorstroming. We zijn blij met dit plan en hopen dat de bouw zo snel mogelijk kan beginnen.”

Tekst: Henk Willemssen