Oud kloosterkerkhof krijgt opknapbeurt

Het oude kloosterkerkhof aan de achterzijde van het gemeentehuis in Venray krijgt een grote opknapbeurt. Stichting Kruisen en Kapellen uit Venray heeft opdracht gekregen de klus uit te voeren voor 21.308 euro.

De renovatie zal nog dit jaar plaatsvinden, want het is nu zeshonderd jaar geleden dat klooster Jerusalem in Venray in 1422 werd gesticht. Gemeente Venray kocht het klooster in 1974 van Zusters Ursulinen om het in te richten als gemeentehuis.

Bij het voormalige klooster hoort ook een oude begraafplaats, maar deze is in verval geraakt. Buiten het groenonderhoud, zoals onkruid wieden en blad harken, is er weinig aan het ommuurde kerkhofje gedaan. Enkele briefschrijvers hebben de gemeente al eerder erop geattendeerd de begraafplaats in stand te houden.

Stichting Kruisen en Kapellen kaartte afgelopen najaar de kwestie aan bij het College van B&W. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) werd om advies gevraagd. Het ARK bevestigde dat het kloosterkerkhof in slechte staat verkeert en dat onderhoud nodig is. Op het dakje bij de entree zijn leien verdwenen en verschoven, muren, grafstenen en het gietijzeren kruis zijn aangetast of gebarsten en de koperen plaatjes zijn vernield of weg.

Het college gaat er nu uitvoering aan geven. “Het kloosterkerkhof hoort bij het gemeentehuis en gemeente Venray ziet het als een morele verplichting het goed te onderhouden”, meldt het college. Stichting Kruisen en Kapellen krijgt ook de vervolgopdracht voor een jaarlijkse inspectie en onderhoud. Dit kost 750 euro per jaar.

Tekst: Henk Willemssen