Venrays Museum mag subsidie coronajaren houden

Venrays Museum hoeft niets terug te betalen aan gemeente Venray van de verleende subsidies in de coronajaren 2020 en 2021, ondanks dat veel activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Het museum moest tijdelijk de deuren sluiten en tentoonstellingen konden niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen.

De subsidie over 2020 bedroeg 77.424 euro. De bijdrage werd door de gemeente in 2021 verlaagd naar 67.433 euro. Het College van B&W besloot deze subsidies definitief toe te kennen.

Het organiseren van drie tentoonstellingen per jaar bleek niet haalbaar. Toch vindt het college dat het subsidiegeld goed besteed is met het beheren van de collectie en het houden van lokale exposities. Venrays Museum heeft vanaf maart dit jaar een nieuw bestuur. Frank Arts volgde Ernest Raedts op als voorzitter.

De subsidieverlaging in 2021 heeft te maken met de historische website RooyNet. Het beheer van RooyNet valt voortaan onder de gemeente na strubbelingen tussen het museum en Historisch Platform Venray. De toekomst van de historische website is een belangrijk onderwerp in het lopende onderzoek naar de erfgoedinstellingen die zijn gehuisvest in De Borggraaf. Adviesbureau BMC is door de gemeente ingehuurd om een toekomstplan op te stellen. Livingpast.nu uit Nijmegen voerde in 2020 al een vergelijkbaar onderzoek uit. De conclusies en aanbevelingen konden niet rekenen op instemming van het museumbestuur. Het college besloot daarom een nieuw onderzoek te starten om de samenwerking tussen de cultuurhistorische verenigingen te verbeteren. Deze zijn vanaf 2017 ondergebracht in het nieuwe pand De Borggraaf aan het Mgr. Goumansplein. BMC heeft al tussentijds laten weten dat De Borggraaf de thuisbasis moet blijven van het museum en de andere erfgoedpartijen.

Tekst: Henk Willemssen