Dorpsraad wil nieuw bouwplan voor Castenray

Castenray kan niet meer uitbreiden met woningbouw. De nieuwbouwwijk rond de Rietweg is vrijwel vol en er is geen zicht op een nieuw uitbreidingsplan. De dorpsraad heeft het probleem op tafel gelegd bij de zeven partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie.

De bouwmogelijkheden in Castenray zijn al langere tijd beperkt. Het laatste uitbreidingsplan aan de zuidkant is ontstaan door de verplaatsing van loonbedrijf Hendrix-Smits aan de Lollebeekweg. Voor die tijd is er in Castenray ook al weinig gebouwd. Volgens de dorpsraad zijn de gevolgen daarvan nog zichtbaar. De verenigingen kampen met dalende ledenaantallen en de basisschool moest worden gesloten. Om het dorp leefbaar te houden, is instroom van jongeren nodig. Dat stelt de dorpsraad in een brief aan de politiek. De partijen worden uitgenodigd op gesprek te komen in Castenray om met eigen ogen de woningbouwproblemen te bekijken.

Dorpsraadvoorzitter Bert Arts schetst in de brief het dilemma. De dorpskern ligt ingeklemd tussen de A73 aan de oostkant en natuurgebied Castenrayse Vennen aan de zuidwestkant. Daarnaast belemmeren intensieve veehouderijen rondom het dorpscentrum de bouwmogelijkheden.