MFA Merselo binnen twee jaar dubbel zo duur

De nieuwe tegenvaller voor de multifunctionele accommodatie in Merselo is bekend. Gemeente Venray moet 815.000 euro bijpassen: 520.000 euro voor de school en 295.000 euro voor het verenigingsdeel. De forse kostenstijging werd in januari al aangekondigd. Het MFA is binnen twee jaar tijd 50 procent duurder geworden.

Nu de aanbesteding is afgerond, zijn de exacte bedragen in beeld gekomen. Het College van B&W kondigde in een informatiebrief aan de raadsleden in januari al de prijsstijging aan. In de vergadering van dinsdag 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het extra krediet van 815.000 euro.

De raad trok in september 2021 al bijna zes ton extra uit voor het schooldeel. Door de nieuwbouw van de basisschool bij verenigingsgebouw D’n Hoek ontstaat een multifunctionele accommodatie. Die zou volgens het oorspronkelijke plan 3,2 miljoen euro kosten. De gemeenteraad ging in oktober 2019 hiermee akkoord en de gemeente zou 2,3 miljoen euro bijdragen. Schoolbestuur SPOV en de verenigingen van Merselo maakten samen het financiële plaatje rond. De tegenvallers stapelden zich daarna op. Het totaalbedrag is al opgelopen tot bijna 5 miljoen euro. Dit is een kostenstijging van 50 procent binnen twee jaar. De gemeente draagt 3,66 miljoen euro bij, dorpsgemeenschap Merselo 875.000 euro en SPOV 300.000 euro.

De nieuwe tegenvaller komt door de sterk gestegen bouwkosten en strengere eisen aan scholenhuisvesting en het binnenklimaat. Als de gemeenteraad op dinsdag 31 mei met het extra geld instemt, kan de opdracht aan de aannemer worden verstrekt. De planning om het MFA nog dit jaar op te leveren, is door het uitstel niet meer mogelijk. De gemeente heeft de omgevingsvergunning ook nog niet afgegeven. De verwachting is dat de bouw voor 1 juli 2023 zal zijn afgerond.

Tekst: Henk Willemssen