Insectenteelt nieuwe tak varkenshouderij

Het kweken van insecten wordt een nieuwe bedrijfstak van een varkenshouderij aan Kempkensberg in Ysselsteyn. De eigenaar heeft bij gemeente Venray het plan ingediend om een varkensstal in gebruik te nemen voor het kweken van krekels. Ook wordt het varkensbedrijf uitgebreid met een nieuwe stal, een loods en twee sleufsilo’s.

Het College van B&W geeft medewerking aan het plan om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Het doel is dat na een kleinschalige opstart het kweken van krekels uitgroeit tot een volwaardige bedrijfstak. Een bestaande varkensstal wordt aangepast en ingericht voor de insecten. De stalvloer wordt dichtgestort en er komen tien kweekbakken van een kubieke meter groot. De bakken krijgen klimaatbeheersing en de insecten worden gevoerd via een trechter. Insectenkweek is nog een innovatieve bedrijfstak. Het onderzoek naar de emissies van insecten is nog niet afgerond.

De nieuwe loods wordt gebruikt voor de opslag van droogvoer voor de insecten en het stallen van machines en werktuigen. Gras voor de insecten wordt opgeslagen in de sleufsilo's evenals maïsvoer voor de varkens.

Het bedrijf heeft een vergunning voor het houden van iets meer dan 4.000 varkens. Door de uitbreiding zal het aantal dieren met 485 stuks toenemen. Met de bouw van de nieuwe stal wordt alvast rekening gehouden met de toekomstige huisvestingseisen waarbij varkens meer ruimte krijgen in hun verblijven.

Het college geeft aan dat de uitbreiding past in de visie veehouderij. Kempkensberg is een locatie waar de intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Het bedrijf heeft een omgevingsdialoog gehouden met de buurt. Volgens de gemeente hebben de omwonenden geen bezwaren tegen het uitbreidingsplan.