Wethouder Jenneskens officieel aangewezen als locoburgemeester

Jan Jenneskens (D66), is aangewezen als locoburgemeester van gemeente Venray. Hij zal het ambt waarnemen op momenten dat burgemeester Leontien Kompier afwezig is.

De gemeentewet schrijft voor dat het college de vervanging van de burgemeester regelt. Het heeft daarbij de voorkeur dat het ambt zoveel mogelijk door één persoon wordt waargenomen. Wethouder Jan Jenneskens werd door het college naar voren geschoven. Jenneskens is sinds medio 2020 een vast gezicht binnen de Venrayse gemeentepolitiek, nadat hij Martijn van der Putten opvolgde. De Meerlonaar en voormalig schoolbestuurder in Venrayse dienst kende wegens corona en de gevolgen van de Loobeekdalaffaire een turbulente start van zijn politieke carrière.

Waar hij eerder aangaf te stoppen als wethouder, werd vorige maand bekend dat hij toch nog een tijdje aanblijft in die functie. Omdat drie van de vier huidige wethouders weinig bestuurlijke ervaring hebben, springt Jenneskens waar nodig bij. Er is afgesproken dat die situatie over een jaar opnieuw wordt bekeken.

Mocht Jenneskens in de toekomst als eerste locoburgemeester niet in staat zijn om Kompier te vervangen, dan vervult Erik van Daal (Venray Lokaal) als tweede locoburgemeester dat ambt.