Gemeente Venray roept middels campagne burgers op om misdaad te melden

De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed bij gebruiken. "Elke melding telt", benadrukt burgemeester Leontien Kompier.

Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio ervan bewust gemaakt dat er ook in steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de samenleving ondermijnen. Inwoners kunnen een actieve rol spelen in het tegengaan van crimineel gedrag. Het is niet nieuw om burgers te vragen een helpende hand toe te steken bij de opsporing van ciriminaliteit in de regio, zo beaamt burgemeester Leontien Kompier van de gemeente Venray. “In navolging van de lokale campagne, zoals die in 2019 en 2020 heeft gelopen in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, alsook met inzet van de XTC-geurkaarten en de XTC-geurstand, wordt het ‘scholen’ van onze inwoners nu voortgezet middels de regionale campagne ‘Kijk niet weg’."

Samenwerking
De betrokken gemeentes werken al langer samen en trekken integraal op met partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, Provincie Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. Alles met het oog op het verbeteren van de veiligheid. Daar moet ook deze campagne een steentje aan bijdragen. “De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ is één van de onderdelen die we vanuit de samenwerking van de acht gemeenten in de Regio Noord-Limburg oppakken op het gebied van veiligheid. Een ander onderdeel is de komst van het ACT! Interventieteam dat integrale controles uitvoert op locaties waarvan er vermoedens zijn dat er sprake is van misstanden, ondermijnende activiteiten of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast is de gemeente Venray sinds juli 2019 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie stuurt anonieme meldingen die bij hen binnenkomen en voor de gemeente Venray bestemd zijn, rechtstreeks aan ons door. Ook de politie ontvangt deze meldingen en samen bekijken we dan ook wat de juiste aanpak is. En in het buitengebied zijn we gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Al deze inspanningen moeten ertoe bijdragen dat inwoners van de Regio Noord-Limburg bewuster worden van ondermijnende activiteiten in hun buurt of dorp of het buitengebied. Het is belangrijk dat we de drempel verlagen om te melden, onder andere door dit mogelijk te maken via Meld Misdaad Anoniem. Hierbij zijn we ons ervan bewust dat we de verwachtingen bij onze inwoners goed moeten managen als zij een melding hebben gedaan. Niet altijd zal het namelijk voor onze inwoners zichtbaar zijn dat er op een melding geacteerd wordt. Het is dan ook belangrijk dat onze inwoners weten dat een melding een belangrijk puzzelstukje kan zijn in de aanpak van een veiligheidsissue en dat elke melding dus telt!”, aldus Kompier.

Burgerparticipatie
Er wordt nu een nadrukkelijk beroep gedaan op burgerparticipatie. Maar hoe herken je als leek een potentiële misdaad? Er zijn bepaalde signalen waarop je kunt letten, zo geeft de burgemeester desgevraagd aan. "We gaan praktische tips geven hoe inwoners bijvoorbeeld een hennepkwekerij of drugslab kunnen herkennen en hoe en waar ze melding kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan afgeplakte ramen, panden waar overdag niemand is en ’s avonds en ’s nachts wel, vreemde geuren of rook die uit vreemde plekken komt. Her en der zie je ook al de sandwichborden binnen onze gemeente staan waar voorbeelden op staan waar je op kunt letten. We gaan verder met het interventieteam ACT! op pad met een voorlichtingsstand, bijvoorbeeld tijdens de jaarmarkt in Venray op 25 juli, waarbij we het gesprek aangaan met inwoners. Ondernemers in het buitengebied gaan we bereiken tijdens bijeenkomsten, die we organiseren in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Tips en adviezen worden via social media verspreid en ook is er een brochure (digitaal en papier) uitgebracht over hoe signalen te herkennen en praktische tips wat te doen. "Er zijn ook animatiefilmpjes gemaakt, die via YouTube te bekijken zijn en waarin voorbeelden van ondermijning worden gegeven." Ook gaan we actief communiceren over controles door het interventieteam ACT! en de resultaten van deze controles. Dit alles draagt bij aan meer bewustwording. Het gaat hierbij overigens niet alleen om wat de gemeente doet, we willen vooral laten zien dat we als georganiseerde overheid optrekken, samen met partners als politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Veiligheidsregio, enzovoorts.”

Opsporingsapparaat
De acht Noord-Limburgse gemeentes werken al langer samen op het gebied van veiligheid. Alles met het oog op de verbetering daarvan. Daar moet ook deze nieuwe campagne een steentje aan bijdragen. Dat zal niet direct zorgen voor overbelasting van van het opsporingsapparaat, zo is de verwachting van Kompier. “Zoals aangegeven, is de gemeente Venray al langer aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en heeft de lokale campagne eerder tot een toename van het aantal meldingen geleid. Dat heeft destijds niet tot problemen geleid. De verwachting is dat we het aantal meldingen dat zal binnenkomen ook nu weer kunnen verwerken en oppakken.” Met deze bewustwordingscampagne willen de acht betrokken gemeenten nogmaals benadrukken dat één tip al kan leiden tot een onderzoek, waarmee je als burger je eigen omgeving én de samenleving een grote dienst kunt bewijzen. "Want elke melding telt", benadrukt Kompier nogmaals.