Voortgang werkzaamheden Oostverbinding

De werkzaamheden die horen bij project Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, zijn in volle gang, zo laat gemeente Venray weten in een nieuwsbrief. De contouren van de nieuwe rotonde en rijbanen zijn al zichtbaar.

De werkzaamheden die horen bij de eerste fase zijn begin april gestart. Daarbij is al veel werk verzet: bomen zijn gekapt en oude verhardingen zijn verwijderd. De wadi voor het hemelwater is gegraven en funderingen voor de nieuwe weg zijn aangebracht. In het eerste gedeelte van de Stationsweg tussen Oostsingel en Kruidenlaan zijn de contouren van de nieuwe weg al zichtbaar. Ook het slingerende pad door het park van Servaas wordt zichtbaar.

De kabels en leidingen voor de eerste fase zijn inmiddels verlegd, evenals de kabels verderop op de Stationsweg richting Klaproos en A73. Deze zijn in één werkgang meegenomen om kosten te besparen. Zoals het er nu naar uitziet gaat voor de zomervakantie de nieuwe rotonde aan de Kruidenlaan (deels) open voor aanwonenden en, na uitharding van de betonnen materialen, ook spoedig voor al het andere verkeer.

Fasering
Het hele project van renovatie van de Stationsweg en aanleg van de verbindingsweg is een megaklus. Dit wordt dan ook niet in één keer aangepakt. Het project wordt opgedeeld in fases. Zo blijft de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk.

Nu fase 1 loopt, is gekeken naar de beste fasering voor de volgende delen. Daarmee is onder meer rekening gehouden met de geplande werkzaamheden aan de N270 en de stationsomgeving. Er is voor gekozen om na de afronding van fase 1 aan de Stationsweg, eerst de rotonde op de Henri Dunantstraat te realiseren. Vervolgens wordt verder gegaan met de verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde nabij de firma Jeuken (aardbeien). Daarna volgt reconstructie van het gedeelte van de Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Daarmee wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de ondernemers aan de Stationsweg.

Ondanks dat de verbindingsweg daardoor eerder klaar is dan het reconstrueren van de Stationsweg, wordt niet afgeweken van de toezegging dat de Stationsweg opgeknapt moet zijn voordat de verbindingsweg opengaat. Doordat in de 4e fase de Stationsweg tussen Klaproos en A73 gestremd is, zal het verkeer dat dan gebruik maakt van de verbindingsweg, nog niet verder naar het westen kunnen rijden via de Stationsweg.

Planning
Fase 1 van de Oostverbinding is dus inmiddels gestart. Volgens planning wordt deze rond november van dit jaar afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de tweede fase, welke in het tweede kwartaal wordt afgerond. Voor de derde fase staan kwartaal drie en vier van 2023 op de planning, waarna het project in fase 4 wordt afgerond. Dit gebeurt in het eerste halfjaar van 2024.