Natuurverenigingen spannen samen over vliegveld

Voor de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel heeft het ministerie van Defensie een natuurvergunning nodig. Verenigingen uit Brabant en Limburg volgen dit proces kritisch en ze bekijken of alles volgens de regels verloopt. Ze krijgen steun van natuurclubs uit Friesland die al ervaring hebben opgedaan met het militaire vliegveld in Leeuwarden.

Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel uit Merselo organiseerde op vrijdag 24 juni een bijeenkomst met zeven verenigingen uit Brabant, Limburg en Friesland. Het doel was elkaar te informeren en kennis uit te wisselen. Medewerkers van Milieudefensie Leeuwarden en Stichting Groene ster Duurzaam gaven uitleg over de vliegbasis in Leeuwarden. Daar zou de vergunningprocedure niet goed zijn verlopen, omdat bij stikstof en geluid is uitgegaan van berekeningen in plaats van metingen. Bovendien zouden die berekeningen oncontroleerbaar zijn, omdat Defensie belangrijke informatie, zoals het aantal vliegbewegingen, geheim houdt. De Friese natuurverenigingen zijn in beroep gegaan om de werkelijke cijfers boven tafel te krijgen.

De verenigingen uit Brabant en Limburg willen goed voorbereid zijn en ze hopen hun voordeel te doen met de ervaringen uit Leeuwarden. Ze vragen zich ook af of Defensie zich bij De Peel nog wel kan beroepen op een verworven recht, omdat het vliegveld al bijna dertig jaar niet meer in gebruik is.