Complex arbeidsmigranten De Zwaluw in Ysselsteyn moet sluiten

Het huisvesten van arbeidsmigranten in chalets op de voormalige camping De Zwaluw in Ysselsteyn is niet langer toegestaan. Gemeente Venray wil ook niet meewerken aan legalisering omdat het woon- en leefklimaat te slecht is. Op de locatie aan de Deurneseweg is te veel stankoverlast van omliggende veehouderijen.

Op De Zwaluw verblijven al bijna twintig jaar illegaal 150 tot 200 buitenlandse werknemers. Gemeente Venray gedoogde dit lange tijd omdat er weinig overlast was van de voornamelijk Poolse bewoners. Samen met de eigenaar zocht de gemeente naar een oplossing om de illegale situatie op te heffen.

Het College van B&W meende in eerste instantie dat legalisering, door middel van een nieuw bestemmingsplan, mogelijk was. Daar is het college nu op teruggekomen en heeft dit laten weten aan Ciseli Beheer uit ’s Heerenberg. Deze organisatie, waartoe uitzendbureau Reyhan behoort, exploiteert sinds eind vorig jaar het wooncomplex. Ciseli Beheer kreeg van de gemeente te horen dat de accommodatie op slot moet en dat er geen uitzicht is op legalisering.

Odeurunits
Gemeente Venray baseert het besluit op de uitkomsten van een recent onderzoek naar de geuremissie. Dit onderzoek liet Ciseli Beheer op verzoek van de gemeente uitvoeren. Voor een redelijk tot goed woon- en leefklimaat mag de geurbelasting 7 tot 13 odeurunits zijn. De gemiddelde belasting bij De Zwaluw gaat er met 25 odeurunits ver overheen. Op het grootste deel van het terrein is een waarde van 25 tot 30 gemeten. Het college trekt hieruit de conclusie dat er sprake is van een ‘tamelijk slecht’ woonklimaat. ‘Dit betekent dat het gebruik van deze locatie voor het huisvesten van internationale werknemers beëindigd dient te worden’, schrijft het college in de brief aan Ciseli Beheer. Bovendien past deze grootschalige huisvesting niet in het coalitieakkoord van D66, Samenwerking Venray, Venray Lokaal en VVD. Deze partijen willen niet verder gaan dan hooguit 100 arbeidsmigranten op één locatie.

TK: Overlast
In Ysselsteyn is de laatste maanden onrust ontstaan over overlast door buitenlandse werknemers die op De Zwaluw verblijven, of uit het wooncomplex zijn gezet. De dorpsraad kaartte de kwestie onlangs nog aan bij de gemeente en drong aan op handhaving. Er zou sprake zijn van een onveilige en onmenselijke situatie. Arbeidsmigranten overnachten regelmatig op bankjes aan het Lovinckplein of voor de supermarkt.