Meer vraag naar woningen voor mantelzorgers

Om in de toekomst hulp te kunnen bieden aan zorgbehoevende familieleden, willen mantelzorgers het liefst dichtbij wonen. Dat merkt ook gemeente Venray, dat allerlei verzoeken ontvangt voor het plaatsen van een woonunit in de tuin, het verbouwen van een schuur of een andere vorm van inwoning. Alhoewel het vaak niet past binnen de regels, wil het College van B&W toch medewerking verlenen.

Het komt voor dat er nog geen sprake is van echte mantelzorg of een zorgindicatie wanneer een aanvraag wordt ingediend. Bewoners doen vooruitlopend op de toekomst een aanvraag met het oog op toenemende gebreken bij het ouder wordende familielid of als er sprake is van een progressieve ziekte, met de intentie om voor elkaar te kunnen zorgen. De gemeente heeft nog geen beleid voor mantelzorgwoningen. Dat is er pas in 2023 bij het verschijnen van de woonvisie.

Het college wil de binnenstromende aanvragen toch afhandelen. Om zo te voldoen aan wensen uit de samenleving en te stimuleren dat ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Het is maatwerk, want ieder verzoek is anders: van een kleine verbouwing of een tijdelijke woonunit, tot nieuwbouw. Ouderen wonen regelmatig ook in een woning die niet levensloopbestendig is. Sommige aanvragers zoeken nog naar een passende oplossing. De gemeente verwacht in de toekomst meer verzoeken, omdat de zorg overbelast raakt en de overheid alleen nog gaat inzetten op zwaardere zorgindicaties. ‘Bij een lichtere zorgvraag worden inwoners bijna gedwongen meer voor elkaar te zorgen’, zegt het college dat een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar kan verlenen aan woonruimte voor mantelzorgers.