Rem op gratis trouwen in gemeentehuis

Het gratis trouwen op donderdag is populair in gemeente Venray. Hoewel het alleen bestemd is voor bruidsparen met een smalle beurs, maken ook mensen die meer draagkrachtig zijn er gebruik van. Het College van B&W gaat daarom het kosteloze huwelijk ontmoedigen.

De belangrijkste maatregel is dat het huwelijk voortaan op maandag tussen 9.00 en 9.30 uur wordt voltrokken in het gemeentehuis. De korte ceremonie met de gasten wordt ook afgeschaft. Door voor de vroege maandagochtend te kiezen, zal naar verwachting de belangstelling afnemen.

De huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis duurt nog maximaal 15 minuten. Naast het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand, mogen alleen de wettelijke getuigen erbij aanwezig zijn. De opzet is dat ambtenaren er minder tijd aan kwijt zijn. Het college ziet liever dat bruidsparen voor een uitgebreide ceremonie een ander tijdstip en plaats kiezen, met een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) die het huwelijk sluit.

Iedere gemeente van meer dan 10.000 inwoners is wettelijk verplicht gratis huwelijken aan te bieden voor inwoners met een laag inkomen. Omdat de gemeente geen inkomenstoets mag uitvoeren, is er geen controle mogelijk. Een voorwaarde is wel dat minimaal één van de twee huwelijkspartners in gemeente Venray woont.

Venray werkt samen met gemeente Horst aan de Maas om te voorkomen dat bruidsparen gaan shoppen voor de goedkoopste of meest gunstige gemeente. De huwelijken die al op donderdag waren ingepland, kunnen gewoon volgens afspraak doorgaan.