Geen kwijtschelding ozb voor accommodaties

Gemeente Venray mag de onroerendezaakbelasting (ozb) niet kwijtschelden aan gemeenschapshuizen en sportaccommodaties. Kwijtschelding geldt alleen voor personen en niet voor organisaties. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van CDA-raadslid Martin Wijnhoven.

De maatschappelijke accommodaties kampen met hoge kosten en energielasten, maar het blijkt voor de gemeente niet mogelijk om financiële verlichting te bieden door de belastingen te verlagen. Ook niet als de gemeenteraad hierover een besluit tot vrijstelling zou nemen. Zo’n raadsbesluit zou juridisch niet houdbaar zijn, meldt het college.

Raadslid Martin Wijnhoven vroeg ook of het mogelijk is dat gemeenschapshuizen en andere accommodaties kunnen vallen onder het lagere ozb-tarief dat geldt voor woningen. De maatschappelijke gebouwen behoren tot de niet-woningen en betalen daardoor het hoogste tarief. Ook dit blijkt geen oplossing, want het risico bestaat dat ook commerciële organisaties een beroep zullen doen op een voordelig ozb-tarief. Het college ziet het geven van subsidie als de beste manier om de accommodaties te ondersteunen. In gemeente Venray vallen 29 gemeenschapshuizen en 49 sportaccommodaties onder de belastingheffing. Ze betalen jaarlijks 262.400 euro aan ozb.