Extra opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen op Stationsweg

Begin december verhuizen ongeveer 60 bewoners van de opvanglocatie bij het Raayland College naar een aantal woningen aan de Stationsweg. Het gaat om vijf voormalige cliëntenwoningen van Vincent van Gogh. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de nieuwe buren.

De mensen die aan de Stationsweg komen te wonen, verblijven al een tijdje in Venray. De meeste van hen hebben een betaalde baan of gaan naar school. Door de verplaatsing naar een woning aan de Stationsweg wordt meer privacy en ruimte gecreëerd. Daarnaast is er extra opvang beschikbaar voor andere vluchtelingen in de opvanglocatie bij het Raayland College.

Woningen Stationsweg
De woningen aan de Stationsweg waren al eerder in beeld als opvanglocatie. Destijds is ervoor gekozen om prioriteit te geven aan andere opvanglocaties. Het gaat om de woningen aan de Stationsweg 48, 48a, b, c en d. De laatste jaren waren hier internationale werknemers gehuisvest. Deze mensen zijn onlangs verhuisd naar de gemeente Horst aan de Maas. De woningen aan de Stationsweg worden op dit moment opgeknapt en schoongemaakt. Mochten de betreffende Oekraïense vluchtelingen tegen problemen aanlopen, dan kunnen ze terecht bij medewerkers van het Rode Kruis. Deze zijn een aantal uur per dag aanwezig in een nabijgelegen kantoorruimte.

Omgevingsvergunning
De zorgwoningen aan de Stationsweg staan op de nominatie om plaats te maken voor een groenvoorziening. Vincent van Gogh is, vanwege de crisis in Oekraïne, bereid om de plannen hiervoor met twee jaar op te schorten. Omdat dit niet het oorspronkelijke plan was, moet de gemeente hiervoor een aparte omgevingsvergunning aanvragen. De officiële vergunningsprocedure start eind dit jaar of begin volgend jaar. Dit traject neemt enige tijd in beslag en de noodzaak voor opvanglocaties is hoog. Daarom nam het college van burgemeester en wethouders op 22 november een gedoogbesluit. Hiermee is het mogelijk om deze locatie snel te kunnen gebruiken.