Vragen over afvalwater stortplaats

GroenLinks wil meer duidelijkheid over de controle op het afvalwater dat afkomstig is van de stortplaats in Venrays Broek. De gemeente wil eigenaar Bodemzorg Limburg toestemming geven om hier een zonnepark aan te leggen.

Bij enkele fracties bestaan zorgen over de chemische verontreiniging van de afvalberg en de gevolgen voor het geloosde water. Het water stroomt in een sloot die om de vuilnisbelt is gegraven. Voordat het water kan worden afgevoerd naar de gemeentelijke riolering en de waterzuiveringsinstallatie, vindt een kwaliteitcontrole plaats.

Commissielid Karin Hoedemaekers van GroenLinks heeft tijdens de informatieavond op 9 november niet kunnen achterhalen wie de metingen en de monitoring verricht. “Bodemzorg Limburg. als eigenaar van het gebied, wist hier niet van. Ook de wethouder kon niet met zekerheid zeggen of dit dan door het Waterschap wordt gedaan.”

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W om erachter te komen welke instantie verantwoordelijk is voor het meten van de waterkwaliteit. Ook wil Karin Hoedemaekers weten hoe vaak de monitoring plaatsvindt en wat de vervolgstappen zijn als de waardes het gewenste niveau overstijgen.