Gemeente versoepelt betalingstermijn

Inwoners en bedrijven van gemeente Venray mogen de lokale heffingen volgend jaar over meer termijnen spreiden. Door de versoepeling hoopt het College van B&W betalingsproblemen te verlichten in tijden van hoge inflatie en stijgende energieprijzen.

De gemeente verstuurt op 28 februari 2023 weer de jaarlijkse aanslag van de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolrecht en afvalstoffenheffing. Wie geen machtiging voor automatische incasso heeft, mag de factuur voortaan in vier termijnen voldoen. Dit was tot nu toe in twee termijnen. Wie wel een automatische incasso heeft, gaat de lokale lasten in tien termijnen betalen in plaats van negen.

Geld later binnen
De lokale heffingen vormen de grootste eigen inkomstenbron van de gemeente. Door de betaaltermijnen te verlengen, krijgt de gemeente het geld later binnen. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt 851 euro aan de gemeente in 2023. Dit is een toename van 4,3 procent ten opzichte van dit jaar (815,62 euro). Huishoudens die wonen in een huurhuis betalen volgend jaar gemiddeld 503 euro, want ze zijn vrijgesteld van ozb (347 euro). De rioolheffing van 244,70 euro ligt vast. De afvalstoffenheffing van gemiddeld 258 euro per huishouden bestaat grotendeels uit het vaste tarief van 209 euro. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak restafval wordt aangeboden. Groenafval, plastic, blik en drankpakken worden gratis aan huis opgehaald. Glas kan gratis worden ingeleverd bij de glasbakken die in alle dorpen en wijken staan.