Tennisclubs teleurgesteld over afwijzing subsidie

De drie tennisclubs die hun aanvraag voor subsidie afgewezen zagen worden door gemeente Venray, zijn teleurgesteld over het besluit. Volgens de gemeente paste de aanvraag niet in het sportbeleid. Tennisverenigingen TC Venray, TC Oostrum en TC Rodhe vinden dat besluit jammer en beraden zich over eventuele vervolgstappen.

TC Venray diende een subsidie in voor 328.000 euro. Met dat geld wil de club zeven tennisbanen renoveren, het clubhuis duurzaam maken en twee tennisbanen vervangen door een padelbaan (een mix van tennis en squash), miniveld en een speelhoek. TC Oostrum wilde drie tennisbanen vervangen en vroeg daarvoor een bijdrage van ruim 60.000 euro aan de gemeente. TC Rodhe wilde met de subsidie, ruim 70.000 euro, zes smashcourt tennisbanen renoveren.

Argumenten gemeente ontbreken

De uitleg van de gemeente waarom de aanvraag is afgewezen, vindt TC Venray niet helemaal helder. "De argumenten van de gemeente ontbraken in de afwijzing", laat Paul Spronken, voorzitter van TC Venray, weten. "Er stond dat we de subsidie niet kregen omdat het 'huidige sportbeleid geen basis biedt om aan de renovatie van de tennisbanen tegemoet te komen'. Dat is nogal vaag. Wij dachten dat we aan alle criteria voldeden. Waarom we niet voldoen, weten we nu eigenlijk niet. Dat is ons nooit duidelijk geworden."

De renovatie van de drie tennisbanen bij TC Rhode is hard nodig, laat Rob Olthoff, woordvoerder van Stichting TC Rhode, weten. "De banen liggen er nu 10 jaar in. De toplaag moet echt vervangen worden. Die is versleten. We hebben toentertijd deze mat genomen omdat we ervan uitgingen dat de gemeente na 10 jaar twee derde van de renovatie op zich zou nemen. Nu hebben we zelf wat klein onderhoud gepleegd, waardoor we de komende tijd kunnen blijven spelen. Alles renoveren kunnen we als club niet zelf betalen. Dat kost 120.000 euro. Dat hebben we niet."

Olthoff heeft het over een regeling die gemeente Venray hanteert. Sportclubs kunnen twee derde van hun renovatie- en onderhoudskosten verhalen op de gemeente. Gemeente Venray besliste echter dat het opgestelde sportbeleid zich niet richt accommodaties, maar op activiteiten. "Het huidige beleid op het gebied van sport biedt daarom geen basis om aan de renovatie van de tennisbanen tegemoet te komen", aldus een woordvoerster van de gemeente.

In eerste instantie liep het sportbeleid van gemeente Venray van 2011 tot 2015, maar omdat er nog geen nieuw beleid is ontwikkeld, worden de uitgangspunten van dat beleid nog steeds gehanteerd. De gemeente laat weten binnenkort te starten met het opstellen van nieuw vastgoedbeheer- en accommodatiebeleid. Wanneer dat klaar moet zijn, is nog niet bekend.

De gemeente beroept zich verder op de nota 'Kunstgrassportvelden in de gemeente Venray'. "In deze nota is met betrekking tot de tennissport expliciet opgenomen: 'aanleg, onderhoud en renovatie zijn en worden geheel door de vereniging zelf gerealiseerd.' Ook deze nota bevestigt het afwijzingsbesluit."

'Jubileumjaar komt in gevaar'

Bij TC Oostrum heerst een gevoel van ongeloof. Volgend jaar bestaat de club 40 jaar en door de afwijzing van de subsidie komt het jubileumjaar in gevaar. "Tennisbond KNLTB stelt eisen aan de banen en wij zijn bang dat we volgend jaar in de problemen komen met onze banen", vertelt voorzitter Martin Wijnhoven. "Onze banen liggen er al 15 jaar en zijn versleten. We leggen zelf 21.000 euro in om ons complex aan te passen, maar we hebben ook 40.000 euro van de gemeente nodig. Het kan zomaar gebeuren dat we in ons jubileumjaar niet meer kunnen tennissen."

De tennisclubs zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente. TC Venray beraadt zich momenteel op eventuele vervolgstappen en ook TC Rodhe vindt het een onterechte afwijzing. "We zijn ook bezig met het bezwaar", aldus Olthoff. "Als het nodig is, ondernemen we juridische stappen." Daar sluit Wijnhoven zich bij aan. "We hebben onderling wel overleg met de clubs, maar we gaan afzonderlijk bezwaar indienen. Ik vind het ook raar dat SV Leunen in 2012 wel nog een subsidie kreeg. Het zal toch niet zo zijn dat gemeente Venray met twee maten meet?"