Meer grootschalige opvang van arbeidsmigranten op komst

Binnenkort wordt bekend op welke plekken in de gemeente Venray grootschalige opvang komt van arbeidsmigranten. Wethouder Jan Loonen meldde maandag 7 januari in het dorpsradenoverleg dat diverse initiatiefnemers zich hebben gemeld met hun plannen. “We werken nu van een longlist naar een shortlist. We hebben een paar locaties in beeld waar het kan. We bekijken of het initiatief hier past. Over een paar weken komen we ermee naar buiten.”

Het chaletdorp op bedrijventerrein De Hulst in Oostrum, voor 240 arbeidsmigranten, is het eerste project. In het coalitieakkoord van CDA, D66 en Venray Lokaal staat dat in de raadsperiode 2018-2022 minimaal een of twee grootschalige huisvestingsplannen komen voor maximaal 250 arbeidsmigranten. Dat lijken er nu meer te worden. Volgens Jan Loonen is de noodzaak hoog en is er aanbod genoeg. De gemeenteraad heeft in december 2018 de huisvestingsregels versoepeld, in afwachting van nieuw regionaal beleid. “We kunnen in Venray vooruit met maatwerkoplossingen. Hiermee zijn we nu aan de slag”, zei Loonen die geen hoge verwachtingen heeft van het regionaal beleid. “Het is niet eenvoudig alle gemeenten op één lijn te krijgen. De vraag is of dit regionale plan er wel komt in het eerste kwartaal. En ik vrees dat het te algemeen zal zijn.” Loonen zegde toe dat hij de huisvestingsplannen zal voorleggen aan het dorpsradenoverleg. “Maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die het besluit neemt.”

Blitterswijck, Oirlo en Ysselsteyn tellen momenteel de meeste arbeidsmigranten. De ervaringen zijn wisselend. Blitterswijck ervaart veel overlast van de 440 buitenlandse werknemers op vakantiepark Het Roekenbosch. In Oirlo zorgen camping De Walnoot (150 plaatsen) en het klooster in de dorpskern (40 bedden) nauwelijks voor overlast. Dat geldt ook voor de paar honderd Poolse seizoenarbeiders die op camping De Zwaluw in Ysselsteyn verblijven. In het dorpsradenoverleg bleek dat in vrijwel ieder dorp enkele woningen of bedrijven worden bezet door buitenlandse werknemers. “We hebben er geen last, maar ook geen voordeel van”, verwoordde dorpsraadvoorzitter Bert Arts van Castenray. “Het is lastig deze mensen erbij te betrekken.” Uit de andere dorpen klonken dezelfde geluiden. De verenigingen zien nauwelijks toestroom van extra leden. “Maar de middenstand profiteert er wel van”, zei John Claessens, dorpsraadvoorzitter van Ysselsteyn. Roger Verberkt, voorzitter van kerngroep Blitterswijck, pleitte voor een gelijke verdeling van de arbeidsmigranten over alle kernen van Venray. “Bijvoorbeeld 10 procent van het inwoneraantal. In Blitterswijck tellen we vijfhonderd arbeidsmigranten op 1.100 inwoners. Dat is veel te veel en er is geen draagvlak voor.”

Wethouder Jan Loonen wees erop dat in de meeste huizen in de dorpen te veel arbeidsmigranten verblijven. “Vaak zijn maximaal vier personen toegestaan maar wonen er wel zes of acht. We zien er niet op toe omdat we de mensen niet op straat willen zetten. Waar moeten ze dan heen”, vroeg Loonen zich hardop af. In de Venrayse wijk Brukske worden steeds vaker huurwoningen bewoond door arbeidsmigranten. “In enkele straten in Brukske zijn daar klachten over. Omdat de goedkope woningen niet meer beschikbaar zijn voor andere doelgroepen. Zij krijgen vaak geen kans meer”, aldus Loonen.