'Samenleven is vooruitzien'

Burgemeester Hans Gilissen heeft ook dit jaar een nieuwjaarstoespraak geschreven. "Samenleven is vooruitzien. Wat wordt jouw rol?", is het thema.

"Venray is geen eiland. Wij maken deel uit van een regio, een provincie, een land, een grote wereld. Daarin is van alles gaande en, of we het nu leuk vinden of niet, we zullen er mee om moeten gaan. Liefst op een verstandige manier. En zodanig dat we er tijdig op inspelen en dat we als Venrayse gemeenschap ons partijtje kunnen meeblazen. Dat betekent allereerst dat we om ons heen moeten blijven kijken en doorzien wat er gaande is.

Er zijn enorme technologische ontwikkelingen gaande. 'Ach', zult u misschien zeggen, 'dat horen we ieder jaar, dus val ons er nu niet opnieuw mee lastig'. Vergis u niet. Over een paar jaar zal de zogeheten kwantumcomputer zijn intrede doen. Met de technische details zal ik u niet vermoeien, maar ik verzeker u dat dat een enorme verandering met zich zal meebrengen. We gaan het dan écht hebben over kunstmatige intelligentie. Over machines met leervermogen en zelfbewustzijn. Dat zal zegeningen met zich meebrengen. Zeker. Maar we krijgen ook schaduwzijden te zien en ethische vragen te beantwoorden.

Ons stelsel van gezondheidszorg zal, met de -gelukkig- steeds ouder wordende mens, in toenemende mate onder druk komen te staan. Te weinig handjes aan het bed. Onze economie draait voor een groeiend deel op de arbeidsinspanningen van arbeidsmigranten, of we dat nou leuk vinden of niet. De roep om veiligheid en ferme maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit zal groter worden. En dan is er de onvermijdelijke energietransitie. Niemand kan nog heen om het besef dat we rap moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Het roer moet snel en drastisch om.

Veel zaken kunnen we lokaal niet behappen. Steeds meer uitdagingen vergen een Europese benadering. Terroristen, criminelen, milieubedreigingen, levensgevaarlijke resistente bacteriën trekken zich niets aan van landsgrenzen. De krachten moeten gebundeld.

Alle problemen en alle oplossingen vinden uiteindelijk op lokaal niveau wél hun uitwerking. In ons dorp en in onze wijk zullen we resultaten moeten boeken. En op lokaal niveau zal het ook offers vergen. Daar moeten we niet voor terugdeinzen. Als er één gemeenschap is die van wanten weet, is het Venray wel. We zijn als Peelmensen iets gewend. Bedreigingen worden formidabele kansen.

Voor de jaarwisseling hebt u in uw brievenbus een wenskaart aangetroffen. Die kaart wenste u een goed en gelukkig 2030. Tweeduizenddertig? Jazeker. Regeren is vooruitzien. Samenleven is vooruitzien. We gaan als Venrayse gemeenschap, met al die formidabele uitdagingen in het achterhoofd, de komende weken en maanden nadenken over wat ons te doen staat, wat en wie we willen zijn, hoe we onze toekomst gaan vormgeven. Een glazen bolletje hebben we niet, maar wél een intelligent bolletje. We gaan met de kracht en creativiteit van Venray nadenken over de toekomst van Venray. We kunnen zo veel. We gaan het laten zien. Denkt en doet u mee? Wat wordt uw rol? Wat wordt jouw rol? Zie onze speciale website www.watwordtjouwrol.nl

Ik wens onszelf een gelukkig en creatief 2019 toe. Moge 2019 een fantastische opmaat worden naar 2030. Samenleven is vooruitzien!"

Uw burgemeester,

Hans Gilissen