Ook tweede zonnepark in Smakt van baan?

De kans is aanwezig dat ook het zonnepark van Tomorrow Energy niet doorgaat. Het zou het tweede plan zijn voor een zonneweide in Smakt dat voortijdig sneuvelt. De ambtelijke beoordeling van het zonnepark van Tomorrow Energy is negatief uitgevallen. Gemeente Venray weigerde eerder al een vergunning te verlenen aan Kronos Solar.

Een woordvoerder van de gemeente kan niet bevestigen dat het zonnepark van Tomorrow Energy, aan de westkant van de A73, van de baan is. “Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De aanvraag is dus niet afgewezen.”

Dat het zonnepark van Tomorrow Energy in strijd is met beleidskader KODE, staat in een toelichting op ingediende moties door de gemeenteraad. Alhoewel het College van B&W nog geen besluit heeft genomen, zal volgens de toelichting het college het advies naar de gemeenteraad sturen om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit zal waarschijnlijk op de agenda komen van de raadsvergadering van dinsdag 29 juni.

De gemeenteraad nam op 12 mei 2020 een motie aan waarin het college werd opgedragen in gesprek te gaan met Tomorrow Energy. De raad zag dit zonnepark als een alternatief voor het afgeschoten plan van Kronos Solar. Tomorrow Energy diende in februari 2021 de aanvraag in voor de omgevingsvergunning van een zonnepark van 13,9 hectare. Tomorrow Energy hoefde eind vorig jaar niet mee te doen in de tender die de gemeente uitschreef, omdat het Eindhovense bedrijf in september 2019 al een verzoek had ingediend. Dat was een maand voordat de gemeenteraad beleidskader KODE vaststelde waarin onder meer de tender was opgenomen.

In KODE staat ook dat tussen zonneparken een minimale afstand van 1.000 meter nodig is. De beoogde zonneparken van Kronos Solar en Tomorrow Energy zouden dichter bij elkaar komen te liggen, alleen gescheiden door de A73. Het plan van Tomorrow Energy moest wachten totdat de gemeente definitief had gebroken met Kronos Solar.

Het plan van Kronos Solar kon niet rekenen op voldoende draagvlak in de omgeving. Op 12 mei 2020 wees de gemeenteraad dit zonnepark af. Kronos Solar maakte in augustus 2020 bezwaar tegen de weigering van de vergunning. Volgens de gemeente is er daarna overleg geweest over de afwikkeling. Het college stuurde op 30 maart 2021 het definitieve weigeringsbesluit naar Kronos Solar. De woordvoerder van de gemeente zegt dat hiertegen nog beroep bij de rechtbank mogelijk is.