ProRail blijft bij sluiting spooroverweg Smakt

ProRail wil de sluiting van de spoorwegovergang bij ’t Pelgrimshuis in Smakt doorzetten. Dat blijkt uit het ontwerp-inpassingplan van de Maaslijn dat provincie Limburg ter inzage heeft gelegd tot donderdag 10 juni. De afsluiting voor gemotoriseerd verkeer stuit op bezwaren van dorpsraad Smakt-Holthees en het CDA dat de kwestie aan de orde stelde in de commissievergadering van 10 maart.

In het ontwerpplan erkent ProRail dat sluiting van de spooroverweg bij de Pelgrimslaan gevolgen heeft voor het landbouwverkeer. Dat moet straks gebruikmaken van de andere overweg in Smakt, bij Loobeek. Alleen voor voetgangers en fietsers blijft de overweg bij ’t Pelgrimshuis open. De overweg krijgt ook een inrichting voor alleen langzaam verkeer. Als er een trein passeert dan wordt de overweg volledig afgesloten met slagbomen. De reden om gemotoriseerd verkeer te weren is het risico op aanrijdingen met landbouwverkeer te voorkomen. De snelheid van de elektrische treinen is hoger dan die van de dieseltreinen en kan oplopen tot 140 kilometer per uur.

Bezwaarschrift
De dorpsraad is van plan een bezwaarschrift in te dienen. “We hebben overleg gehad met ProRail maar naar onze inbreng is niet echt geluisterd”, vindt dorpsraadvoorzitter Rob Poels. “Met enkele eenvoudige aanpassingen kan de overweg bij ‘t Pelgrimshuis veiliger worden gemaakt. Alhoewel er zover ik weet nooit aanrijdingen zijn geweest.” De dorpsraad wil een verkeerskundige van de gemeente erbij betrekken. “Wethouder Jan Loonen is ter plekke komen kijken en hij heeft met omwonenden gesproken. Hij begrijpt het probleem, vooral de voor omliggende bedrijven die veel gebruikmaken van deze overweg.”

De spoorovergang bij de Witte Vennenweg en Oirloseweg in Oostrum krijgt ook een aanpassing. De nieuwe inrichting moet voorkomen dat verkeer komt stil te staan op de overweg. De gemeenteraad heeft op 9 februari bijna 1,5 miljoen euro uitgetrokken om de onveilige situatie voor auto’s en fietsers te verbeteren. Aan de oostkant bij de Witte Vennenweg plaatst ProRail een onderstation dat de bovenleidingen van elektriciteit gaat voorzien. Het onderstation kan geluidsoverlast veroorzaken binnen een straal van 30 meter. De dichtstbijzijnde woning ligt op 60 meter afstand.

De werkzaamheden aan de Maaslijn starten in 2022 en zijn eind 2024 afgerond. Met uitzondering van het station in Oostrum bestaat de spoorlijn op het grondgebied van gemeente Venray nu nog geheel uit enkelspoor. Vanaf het station wordt over een lengte van 4,5 kilometer een dubbelspoor in zuidelijke richting aangelegd. Dit extra spoor komt aan de oostzijde van de bestaande spoorlijn.
De Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen is 85 kilometer lang en vervoert dagelijks zo’n 20.000 passagiers. Door de elektrificatie is een betere dienstregeling mogelijk. Het betekent een tijdwinst van 7 minuten op het traject tussen Roermond en Nijmegen dat een reistijd vergt van een uur en 17 minuten.

Tekst: Henk Willemssen