Gemeenteraad twijfelt over windmolens

De partijen spraken in de raadsvergadering van dinsdag 11 mei hun twijfels uit over de mogelijke komst van een windmolenpark in gemeente Venray. Binnenkort is de uitkomst van het verkenningsonderzoek bekend. Dit rapport bespreekt de gemeenteraad nog voor de zomervakantie.

Dinsdagavond stond de RES (Regionale Energie Strategie) op de agenda. Venray behoort tot de vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg die de RES hebben opgesteld. “Gezien de maatschappelijke discussie en de haalbaarheid acht ik windmolens twijfelachtig”, verwoordde Harrie van Oosterhout (VVD). “Alleen windenergie als er voldoende draagvlak voor is”, stelde Toon Kerkhoff (Venray Lokaal). “We hebben onze bedenkingen over windenergie, omdat er onvoldoende afstand kan worden gehouden tot de woningen”, zei Lizzy Bruno (ProVenray). Daan Janssen (D66) zag veel meer in een groot energielandgoed zoals Wells Meer in buurgemeente Bergen. “Het is top als Venray daarin gaat participeren”, vond hij. “Wellicht kunnen er in de regio meer energielandschappen komen. Die kant moeten we toch op.” Samenwerking Venray verzette zich altijd al tegen windmolens in gemeente Venray. “De balans slaat negatief uit want windenergie is niet duurzaam. Ook is er niet genoeg draagvlak voor”, zei Theo Mulders. Wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) vroeg zich ook hardop af of er windmolens in Venray komen. “De vraag is of het gebeurt”, zei hij.

Aandeel
Harrie van Oosterhout wees erop dat door het mogelijk wegvallen van windenergie het aandeel van zonneparken in grootschalige energieopwekking groter wordt. Volgens de VVD’er zou een tiende deel van het grondgebied van gemeente Venray moeten worden vol gelegd met zonnepanelen om het regionale doel te behalen. Net als D66 ziet ook de VVD liever dat Venray actief gaat deelnemen in Wells Meer. Toon Kerkhoff waarschuwde voor het opofferen van veel landbouwgrond voor zonnepanelen. “Zonneparken lopen tegen de grenzen aan. Kringlooplandbouw en circulaire economie hebben meer landbouwgrond nodig.”

Henk Bisschops (PvdA) juichte het toe dat onderzoek wordt gedaan naar opslag van energie zoals waterstof. Ook andere partijen haalden nieuwe technieken aan die mogelijk betere oplossingen bieden. “De ontwikkelingen gaan inderdaad razendsnel”, reageerde wethouder Cor Vervoort. “Daarom komt er om de twee jaar een evaluatie van de RES.”

Energiebesparing en betaalbaarheid waren twee andere onderwerpen die vaak door de fracties werden genoemd. De VVD meende dat de gemeente weinig invloed heeft op energiebesparing bij bedrijven en burgers. Daar waren PvdA en Samenwerking Venray het niet mee eens. Henk Bisschops haalde als voorbeeld de warmtescans van woningen aan. “De gemeente kan vermindering van energiegebruik meer stimuleren”, zei Theo Mulders. Dat vond ook Toon Kerkhoff: “Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

De zorg dat de energietransitie niet voor iedereen betaalbaar is, werd door meerdere partijen uitgesproken. “Ook mensen met een smalle beurs moeten het kunnen betalen”, zei Lizzy Bruno. Ze pleitte ervoor dat de opbrengst van energieopwekking terugvloeit naar de inwoners. “Zodat ze niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben.” Cor Vervoort noemde het sociale duurzaamheid. “Dit betekent dat iedereen mee moet kunnen doen. De kunst is dit te vertalen naar de uitvoering.”

Tekst: Henk Willemssen