Huisjeseigenaren Roekenbosch verzoeken gemeente om handhavend op te treden op het park

De eigenaren die enkele huisjes op Het Roekenbosch in Blitterswijck bezitten, verzoeken gemeente Venray handhavend op te treden op het vakantiepark. Zij beweren namelijk dat Otto Work Force en Wonen Limburg de opgelegde voorlopige voorziening door de rechtbank niet naleven en nieuwe woonurgenten en arbeidsmigranten op het park blijven plaatsen.

De negen huisjeseigenaren die de omgevingsvergunning van Het Roekenbosch in Blitterswijck aanvochten, kregen in februari gelijk van Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank stelde dat de huisvestiging van arbeidsmigranten en woonurgenten in strijd is met de provinciale omgevingsvergunning en dat de provincie Limburg geen officiƫle ontheffing hiervoor heeft afgegeven. Gemeente Venray kreeg zes maanden de tijd om de procedure opnieuw te doen. Omdat een deel van de huisjes in gebruik is, werd een voorlopige voorziening getroffen, waardoor de personen die gebruikmaken van de huisjes dit gebruik maximaal zes maanden mogen voortzetten. Er mogen geen nieuwe gebruikers worden toegestaan, ook niet als de huidige gebruikers het gebruik binnen zes maanden staken.

Volgens de belanghebbenden van Belangenvereniging Het Roekenbosch heeft Wonen Limburg na de datum van de uitspraak nog drie leegstaande huisjes voorzien van nieuwe gebruikers. Otto Work Force heeft een continue aanwas van arbeidsmigranten, zo geven de belanghebbenden aan. De huisjeseigenaren hebben een registratie bijgehouden en beweren dat er begin mei sprake was van een volksverhuizing. Ook zijn er volgens de huisjeseigenaren veertien huizen aangemerkt als 'coronahuis'. "Wij verzoeken de gemeente handhavend op te treden vanaf het tijdstip van 25 februari 2021. Dit betekent dat alle nieuwe gebruikers die vanaf deze datum onrechtmatig zijn toegelaten hun recreatiewoning dienen te verlaten. Indien wij niet op korte termijn een reactie ontvangen en de voorlopige voorzieningen nog steeds niet in acht worden genomen, overwegen wij nieuwe juridische stappen te ondernemen", schrijven ze in een brief aan de gemeente.

Gemeente Venray geeft aan eerder een drietal brieven van de Belangenvereniging Het Roekenbosch ontvangen te hebben naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin werd met name verwezen naar de voorlopige voorziening. "Wij hebben daarop geantwoord dat Wonen Limburg en Kafra/Otto op de hoogte zijn van deze uitspraak en dat we ervan uitgaan dat iedereen zich daaraan houdt. Pas in de laatste brief spreekt de secretaris van de Belangenvereniging van diverse ontoelaatbare mutaties op het park zonder daar verder op in te gaan. Hierop hebben wij geantwoord dat daarover bij ons niets bekend is en dat wij er nog steeds vanuit gaan dat iedereen zich houdt aan de uitspraak van de rechtbank, als ook het toegestane gebruik op Het Roekenbosch. Het begrip 'coronahuisjes' is de gemeente niet bekend. Over al dan niet handhaven hebben wij in onze reactie geen uitspraken gedaan", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Eventueel strijdig gebruik op Het Roekenbosch is in onderzoek. Besluitvorming naar aanleiding van het verzoek om handhaving van enkele belanghebbenden moet nog plaatsvinden, laat de gemeente weten. Zowel de gemeente Venray als Roekenbosch Ontwikkeling BV hebben daarnaast hoger beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van de zaak die door enkele belanghebbenden was aangespannen tegen de gemeente. "Omdat dit hoger beroep nog loopt worden hier op dit moment geen verdere mededelingen over gedaan."

Tekst: Jeanine Hendriks