Werkloosheidcijfers in Venray al een jaar stabiel

De nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zijn in gemeente Venray nog niet terug te zien in de cijfers. De werkloosheid is sinds april 2020 vrijwel stabiel en ook het aantal faillissementen blijft beperkt.

Het College van B&W meldt dat het aantal WW-uitkeringen nu ruim 12 procent hoger ligt dan een jaar geleden. Maar de piek is ontstaan bij het begin van de coronacrisis in maart 2020. Na april 2020 is er vrijwel geen stijging meer in het aantal werkelozen. Het college denkt dat dit een gevolg is van de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. ‘Die lijken het gewenste effect te hebben.’

De situatie kan veranderen als op 1 juli 2021 een aantal regelingen afloopt. Dan zal blijken hoe weerbaar de bedrijven zijn en of ze op eigen benen kunnen blijven staan. Het college is er niet gerust op. ‘De verwachting is dat de grootste klap voor het bedrijfsleven gaat komen zodra de ondersteuning stopt.’

De gemeente gaat samen met ondernemersvereniging Venray Centraal een bijeenkomst organiseren over de toekomst van het winkelcentrum na de coronacrisis. Het plan is om frisse ideeën op te halen bij de centrumondernemers. ‘We willen samen ‘out of the box’ nadenken over de toekomst’, meldt het college. De centrale vraag is hoe het centrum aantrekkelijk kan blijven voor het publiek.