Geen vergunning voor ontgronding in Oostrum

Gemeente Venray heeft nog geen vergunning verstrekt voor ontgronding in het toekomstige natuurgebied Oostrumsche Heide. Voor de afgravingen die momenteel plaatsvinden bij de visvijvers van ’t Alvertje is al eerder een vergunning verleend. Deze zandwinning is enkele jaren uitgesteld omdat er tijdens de bouwcrisis minder vraag was naar delfstoffen.

Dat antwoordt het College van B&W op vragen van commissielid Cees de Vocht van Venray Lokaal. Natuurproject Oostrumsche Heide valt onder de gebiedsvisie Maasgaard. Het doel is het terrein tussen de visvijvers aan de Wanssumseweg en recreatiepark De Witte Vennen in Oostrum te herontwikkelen. De inrichting van het natuurgebied wordt deels betaald door ontgronding en zandwinning in het gebied.

Venray Lokaal had gezien dat er al ontgrondingen plaatsvinden en vroeg zich af of hiervoor vergunningen zijn verleend. Het college meldt dat de onderhandelingen over de afgraving nog niet zijn afgerond met Maessen Bedrijven uit Venray. Er is ook nog geen vergunning aangevraagd. ‘De ontgronding is ondergeschikt aan de natuurontwikkeling’, zegt het college. ‘Belangrijk is de vraag welke omvang de ontgronding krijgt om de natuurontwikkeling te kunnen financieren en of dit acceptabel is.’

In het plan voor het nieuwe natuurgebied is sprake van twee waterplassen van totaal 7,5 hectare met een maximale diepte van 6 meter. Oostrumsche Heide bestaat momenteel uit bos, landbouwgrond en een oude asfaltcentrale. Deze asfaltcentrale is gekocht door Maessen om deze bedrijfslocatie te saneren. Deze plek is niet bedoeld voor ontgronding. De gemeenteraad stemde op 22 september 2020 in met de aankoop van een bos aan Sparrendreef van 20,4 hectare voor 310.000 euro.

De ontgronding die nu bezig is bij de visvijvers van ’t Alvertje is uiterlijk 31 december 2025 afgerond. In de vergunning heeft gemeente Venray ook de inrichting van het terrein vastgelegd. De oevers worden afgewerkt met voorzieningen voor vissers. Rondom de plas komt een plantsoen met bomen en aan kant van de weg Hoogzand verschijnt een hoogstamboomgaard.

De gemeente organiseert voor Oostrumsche Heide nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere betrokken partijen. De bijeenkomst is ook bedoeld om wensen en ideeën op te halen over de inrichting van het gebied. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan.