Aanpak Stationsweg krijgt voorrang op Oostverbinding

De aanleg van de Oostverbinding, de nieuwe weg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg in Venray, kan pas van start gaan als de Stationsweg opnieuw is ingericht. Gemeente Venray kiest voor deze volgorde omdat de Stationsweg veel drukker zal worden nadat de Oostverbinding is opengesteld voor het verkeer.

Uit de laatste nieuwsbrief van de gemeente blijkt dat de planning is opgeschoven. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in het eerste kwartaal van 2022. Het hele project bestrijkt een wegtracé over een lengte van 1,6 kilometer. De Oostverbinding is 400 meter lang en loopt parallel aan de A73. Op de Stationsweg krijgt de Oostverbinding een aansluiting door middel van een rotonde. Vanaf dit punt tot aan de Oostsingel wordt de Stationsweg over een lengte van 1,2 kilometer opnieuw ingericht.

Het definitief ontwerp is klaar maar er zijn nog enkele knelpunten die opgelost moeten worden, zoals de inrichting van de parkeerplaats bij Medisch Centrum Antoniusveld en het plan om zo veel mogelijk waardevolle bomen naast het bedrijf Kwikfit te behouden. Ook moeten op enkele plekken nog stukjes grond worden aangekocht.

Eind vorig jaar zijn er archeologische opgravingen gedaan om sporen van Romeinse grafvelden in kaart te brengen. Het archeologisch onderzoek is afgerond en er zijn enkele bijzondere vondsten gedaan zoals kleine kruiken en ijzeren voorwerpen.

Het College van B&W stelt deze maand het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage (mer) vast die daarna voor zes weken ter inzage worden gelegd. De planning is dat de gemeenteraad op 28 september het licht op groen zet. Daarna kan de aannemer geselecteerd worden die het werk gaat uitvoeren.